Slavnostní vyhlášení výsledků 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

 

 

Pozvánka vč. programu a ceníku

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší osobnosti v České republice. Zviditelňuje vítěze, ale i všechny finalisty, kteří postoupili do užšího výběru.

Soutěž MANAŽER ROKU má za sebou 29 let prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Za tu dobu získalo titul Manažer roku a Manažerka roku 67 osobností, do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů.

Letošní jubilejní 30. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu a nabízí nové kategorie.

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů

Harmonogram

 • Nominace: do 30. června 2023
 • Přihlášky: do 31. července 2023
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 20. září 2023 v Empire Hall ve Slovanském domě

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 2 roky.

Oceňované kategorie

1. Vizionář

2. Mladý manažerský talent (do 35 let)

3. Manažer malého a středního podniku

4. Zahraniční manažer

5. Manažer digitálního věku/IT

6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)

7. Zemědělství

8. Služby

9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)

10. Veřejná správa (státní správa a samospráva

 

Kdo získá ocenění

 • MANAŽER a MANAŽERKA ROKU
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie
 • Vítězové studentských esejí

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise (přehled na www.manazerroku.cz).
 • Každý ze soutěžících je hodnocený dvěma hodnotiteli, kteří jsou na sobě nezávislými. Nad těmito hodnotiteli je další kontrolní stupeň, kterým je předseda Hodnotitelské komise.
 • Na základě prvního kola hodnocení z přihlášek stanoví, po dohodě s vyhlašovateli soutěže MANAŽER ROKU, předseda Hodnotitelské komise vítěze soutěžních kategorií.
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci před členy Hodnotitelské komise.
 • Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuse k prezentacím a anonymní hlasování Hodnotitelské komise.
 • Předseda Hodnotitelské komise vypracuje podkladový materiál pro Národní komisi obsahující předchozí bodové ohodnocení a komentář k jednotlivým manažerům z TOP 15.
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů.
 • Národní komise zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže, a to na základě bodových hodnocení z přihlášky, prezentace a komentáře.

 

Bodové i slovní hodnocení je vždy průměrováno a předsedou Hodnotitelské komise korigováno. Tím je zaručená co možná největší objektivnost. Pro ocenění TOP 10 je třeba projít třemi koly průměrování, ze kterých jsou během finální diskuze Národní komise zvoleni manažerka a manažer roku.

Každý vítěz – kategorie, TOP 10 i manažerka a manažer roku dostává od hodnotitelů komentář s odůvodněním, za co konkrétně svůj titul získává. Toto odůvodnění zazní během slavnostního předávání cen.

Vyhlášení MANAŽERA ROKU 2021

Koncept a podmínky 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Kontaktní údaje

Kateřina Božková

PR, projektová manažerka

m.: +420 603 709 352
e.:

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter