Nominace do jubilejního 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Přejít na web MANAŽER ROKU
 

Slavnostní vyhlášení výsledků 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

 

 

Nominace je možné podávat do 30. června 2023

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace a partnerů je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší osobnosti v České republice. Zviditelňuje vítěze, ale i všechny finalisty, kteří postoupili do užšího výběru.

Soutěž MANAŽER ROKU má za sebou 29 let prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Za tu dobu získalo titul Manažer roku a Manažerka roku 67 osobností, do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů.

Letošní jubilejní 30. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu a nabízí nové kategorie.

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů

Harmonogram

 • Nominace: do 30. června 2023
 • Přihlášky: do 31. července 2023
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 14. září 2023

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 2 roky.

Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení vložného 15.000,- Kč. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5.000,- Kč.

 

K čemu slouží „startovné“:

 • ke vstupu manažera a partnera na slavnostní galavečer vyhlášení výsledků soutěže (hodnota se pohybuje kolem 5.000,- Kč);
 • k vytvoření video medailonků všech finalistů (hodnota se pohybuje kolem 5.000,- Kč);
 • k propagaci vítězů a finalistů soutěže, jejich firem a organizací, vč. tištěné barevné brožury/magazínu s uvedením všech finalistů soutěže (hodnota se pohybuje kolem 20.000,- Kč);
 • k propagaci finalistů na webech a sociálních sítích (FB, LI) a k natočení rozhovorů s vítězi kategorií a TOP 10 pro Studio ČMA (You Tube, Spotify) (hodnota se pohybuje kolem 20.000,- Kč);
 • k propojení s médii a k dlouhodobé spolupráci s mediálními partnery (hodnota se pohybuje kolem 50.000,- Kč);
 • k zviditelnění a propagaci (PR) firmy soutěžícího (hodnota se pohybuje kolem 50.000,- Kč).
 • + Inspirace, networking, navázání spolupráce s ČMA, šíření dobré praxe a vstup do platformy finalistů soutěže MANAŽER ROKU.

Celková hodnota “startovného“ je 150.000,- Kč.

Jak se do soutěže přihlásit

 1. Vyplněním přihlášky na www.manazerroku.cz a odevzdáním/zasláním do kanceláře ČMA na adrese: Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1 nebo na e-mail: či
 2. Prostřednictvím nominace

Manažera mohou do soutěže nominovat právnické i fyzické osoby, a to prostřednictvím nominačního listu na www.manazerroku.cz nebo doručením nominačního listu do kanceláře ČMA na adresu: Václavské nám. 21/831, 113 60 Praha 1 nebo e-mailem na: ; Důležité je sdělení, že nominaci s kandidátem osobně projednal a že nominovaný s tím souhlasí.
Projektová kancelář ČMA zkontroluje správnost údajů, zkontaktuje nominovaného manažera, ověří jeho souhlas s nominací. Poté mu zašle přihlášku.

Oceňované kategorie

1. Vizionář

2. Mladý manažerský talent (do 35 let)

3. Manažer malého a středního podniku

4. Zahraniční manažer

5. Manažer digitálního věku/IT

6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)

7. Zemědělství

8. Služby

9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)

10. Veřejná správa (státní správa a samospráva

 

Kdo získá ocenění

 • MANAŽER a MANAŽERKA ROKU
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie
 • Vítězové studentských esejí

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise (přehled na www.manazerroku.cz).
 • Každý ze soutěžících je hodnocený dvěma hodnotiteli, kteří jsou na sobě nezávislými. Nad těmito hodnotiteli je další kontrolní stupeň, kterým je předseda Hodnotitelské komise.
 • Na základě prvního kola hodnocení z přihlášek stanoví, po dohodě s vyhlašovateli soutěže MANAŽER ROKU, předseda Hodnotitelské komise vítěze soutěžních kategorií.
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci před členy Hodnotitelské komise.
 • Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuse k prezentacím a anonymní hlasování Hodnotitelské komise.
 • Předseda Hodnotitelské komise vypracuje podkladový materiál pro Národní komisi obsahující předchozí bodové ohodnocení a komentář k jednotlivým manažerům z TOP 15.
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů.
 • Národní komise zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže, a to na základě bodových hodnocení z přihlášky, prezentace a komentáře.

 

Bodové i slovní hodnocení je vždy průměrováno a předsedou Hodnotitelské komise korigováno. Tím je zaručená co možná největší objektivnost. Pro ocenění TOP 10 je třeba projít třemi koly průměrování, ze kterých jsou během finální diskuze Národní komise zvoleni manažerka a manažer roku.

Každý vítěz – kategorie, TOP 10 i manažerka a manažer roku dostává od hodnotitelů komentář s odůvodněním, za co konkrétně svůj titul získává. Toto odůvodnění zazní během slavnostního předávání cen.

Vyhlášení MANAŽERA ROKU 2021

Koncept a podmínky 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Kontaktní údaje

Bc. Kateřina Božková, DiS.

PR, projektová manažerka

m.: +420 603 709 352
e.:

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter