Získejte výhodně certifikát EFQM

Vážení přátelé, členové ČMA,

asociace ve spolupráci s Centrem excelence pro vás organizuje kurz, na kterém můžete získat certifikát EFQM. Tento kurz navazuje na zářijový informační seminář HLEDÁNÍ VÝJIMEČNOSTI .

Co je Model excelence EFQM?

– Nástroj pro trvalé zlepšování výkonnosti organizace.
– Zastřešující rámec umožňující sloučit všechny stávající procesy, činnosti a iniciativy organizace a porozumět tomu, jak se vzájemně ovlivňují na úrovni vztahů příčina – následek.
– Metodika pro popis a hodnocení stávající výkonnosti organizace a odhalení jejích silných stránek i oblastí, kde je prostor pro další zlepšení.
– Nástroj pro mezinárodní benchmarking.

Další informace o metodě najdete na
https://cma.cz/cs/pozvanka-na-seminar-cma-o-efqm-hledani-vyjimecnosti/detail-aktuality.aspx

Certifikovaný seminář EFQM proběhne ve dnech 30.-31.10.2013 v Praze.

Podrobnosti a přihláška zde..

Registrace je možná do 17.10.2013! Tento termín je třeba dodržet. Pro pozdější přihlášky nelze zajistit potřebné licenční podklady.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Dášu Macháčkovou, tel. 734 380 739 nebo machackova@cma.cz.