Ze života klubů: Tři kluby a spousty zajímavého poznání

Jako mávnutím kouzelného proutku je pryč letošní první čtvrtletí. Přinášíme vám informace o tom, co zajímavého se dělo ve třech našich klubech.

 

O vodním koridoru i službách pro seniory

s-klubLednové setkání členů Manažerského S klubu se konalo opět za spoluúčasti členů podnikatelské sekce EF ČR, našich hostitelů, a také za účasti představitelů Logistické asociace v Praze.

Bylo věnováno rozsáhlé a zajímavé problematice vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, kterou připravil šéfredaktor časopisu Vodní cesty Tomáš Kolařík.

Prezentace přinesla i pohled do historie tohoto záměru, kdy na scénu vstoupil jako první císař římský a král český Karel IV. Později se úvahy na toto téma objevily v 18. století a příslušný Vodocestný zákon podepsal císař František Josef I. v roce 1901. V následné diskuzi nejenže byla podpořena myšlenka realizace tohoto díla, ale i odsouzena liknavost a nerozhodnost příslušných vládních a úředních činitelů ČR při řešení této otázky, včetně argumentace u orgánů EU a přilehlých členských zemí.

Další akci uspořádal náš klub ve spolupráci s Podnikatelskou sekcí Etického fóra ČR v únoru v Praze, tentokrát o zdravotnických a pečovatelských službách u nás.

Cílem setkání byla neformální diskuse členů klubu se zástupci soukromého pečovatelsko rehabilitačního zařízení Šarlota Resort & Care (Šarlota Resort s.r.o.) k problematice poskytování komplexních ubytovacích a zdravotnických služeb pro náročnou klientelu seniorského věku.

Resort Šarlota se nachází v čistém a klimaticky příhodném prostředí Posázaví. Kvalita jeho služeb se opírá o nejmodernější vybavení a pomůcky a především o dostatečný počet trpělivých profesionálů, kteří hostům pomáhají žít kvalitní, svobodný a důstojný život na sklonku jejich aktivit.

Vystoupení zástupů Resortu, Věry Kudynové, Aleny Skutilové a pana Martina Žďárského, přineslo množství informací o potřebnosti takovéhoto zařízení. V následné debatě jsme se zajímali nejenom o kvalitu zdravotní péče, stravování, ubytovacích možností, programového vyžití, ale i financování pobytu, včetně využití příspěvku na nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení. Zazněla informace, že Resort rovněž poskytuje paliativní péči.

Ing. Tibor Kovalský, předseda MSK-ČMA

.

Tržnice SAPA, aneb Malá Asie v Praze

IMG_6970Vietnamská tržnice SAPA je pro mnohé místem vskutku exotickým. V jejích útrobách si člověk připadá jako v jiné zemi. A vlastně není tak daleko od pravdy. Už u vstupu do tržnice vidíte reklamy na vietnamské lékaře, právníky, vietnamské pobočky českých cestovních a realitních kanceláří, a samozřejmě vietnamské restaurace nabízející typické a tolik oblíbené polévky PHO a mnoho dalších pro Čechy pestrých specialit.

stredni_cechyRegionální klub ČMA – Střední Čechy se rozhodl, že svým členům zprostředkuje prohlídku tohoto nevšedního místa představujícího vietnamskou subkulturu v Praze. Výkladu o každodenním životě v tržnici se ujal Nguyen Viet Cuong, tajemník ředitele SAPY a předsedy Svazu Vietnamců v ČR Hoanga Dinha Thanga. Vietnamské spoluobčany charakterizoval
jako uzavřenou komunitu. „Lidé, kteří zde žijí, často neumí dobře česky, a to pro ně v některých situacích představuje bariéru. SAPA jim ale nabízí vše, co k životu potřebují, nemají proto prakticky důvod komunitu opouštět,“ popsal Nguyen Viet Cuong vietnamskou menšinu čítající zhruba 65 tisíc lidí.

Během procházky v SAPĚ narazíte na nejednoho člověka korzujícího tržnicí na starém jízdním kole PEUGEOT. „To je taková zvláštnost. Sbíráme tady stará retro kola a pak je posíláme do Vietnamu. Je to tam velmi populární. Asi to má spojitost se zbytky francouzské kultury v této části světa,“ vysvětluje Nguyen Viet Cuong při cestě do zasedací místnosti, kde účastníky klubového setkání přivítal sám velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v České republice J. E. Truong Manh Son. Prezentoval vůli Vietnamu zintenzivnit obchodní vztahy s Českou republikou, a to především export z ČR do Vietnamu. Zájem tam mají především o technologické, strojírenské a průmyslové výrobky.

Prohlídku početná skupina zakončila v restauraci Dong Do, kde hosté ochutnali variace rozličných vietnamských pokrmů z těch pravých ingrediencí. Mezi účastníky byli jak členové ČMA, tak ti, kteří si akci pořádanou asociací vyzkoušeli poprvé. Historicky nejmladším byl Albert Štika (vizitka firmy Elektroštika, s.r.o. se tedy neobjevila v našem losovacím osudí náhodou), který ten den oslavil své třinácté narozeniny.

Už teď se těšíme na další setkání Středočeského klubu ČMA, které se uskuteční 12. května od 17 hodin v Království železnic v Praze na Smíchově, kde je k vidění zmenšený model celého Středočeského kraje. Přijďte se mezi nás podívat i vy – rádi přivítáme nové kolegy – a opět samozřejmě přiveďte i své rodinné příslušníky či přátele.

Veronika Žurovcová

.

Přípitek ke čtvrtstoletí a předvelikonoční kraslice

prahaPražský manažerský klub slavil 17. března v Praze v hotelu Amarylis kulaté, 25. výročí svého založení. Ti, kdož ho před lety zakládali, měli vzpomínky jako na dlani. I pro mne to byla svým způsobem nostalgie, stejně tak jako vloni 25. narozeniny celé České manažerské asociace. Naše první schůzky se odehrávaly v legendárním pražském Golem Clubu, kam si našlo cestu nespočet osobností ekonomického, společenského, vědeckého či uměleckého dění, kde jsme vyslechli desítky příběhů a navázali řadu kontaktů, jejichž nitky nás provázaly jak v byznyse, tak osobním životě. Golem Club býval místem, kde se odehrávaly i divoké diskuze týkající se řešení mnohých problémů firem, zvládnutí a překonání hospodářské krize, bouřlivé vůdcovské názory střídaly uvážlivá doporučení těch nejzkušenějších. Bylo zajímavé naslouchat a inspirovat se. Častokrát jsme nemohli uvěřit tomu, jaké nástrahy osudu musel ten který z nás zvládnout, ať už to bylo zdraví, fúze firem, a paradoxně i úspěchy na trhu. A co se každým rokem potvrdilo, bylo poznání, že život nelze spoutat do tabulek, vítězství, diplomů nebo nářků. Nepsaným zákonem bude, že dobrý byznys roste nejen z nápadů, ale stojí také na morálce jednotlivců, rovných mezilidských vztazích, a že jaký je šéf, taková je firma nebo instituce.

Mám upřímnou radost, že Pražský manažerský klub může na své půdě hostit i nadále lidi, kteří něco dokázali, působí jako vzor pro nás všechny, a ukazují směr, jímž je třeba jít.

Již 230. klubové setkání PMK se neslo ještě v jednom tónu – setkali se delegáti ČMA, kteří již brzy budou reprezentovat své kluby na výročním zasedání vrcholného orgánu ČMA – Shromáždění delegátů. Mezi jinými například senátorka Eva Syková, čestný prezident ČMA Ladislav Macka, členové Revizní komise Zdeněk Kubín a Roman Balogh, prof. Liška z ČVUT a mnoho dalších. Společně s dalšími hosty jsme si vyslechli informace o strategii jak Pražského, tak Středočeského klubu i proměněného Klubu mladých manažerů na rok 2016. Podnětné byly příspěvky jednotlivých mluvčích dotýkající se možností inovovat, zejména pak o brzdách, které odvážným obětavcům berou čas i plýtvají potenciálem myšlenek.

A protože jsme se sešli krátce před Velikonocemi, pozvali jsme nového kolektivního člena asociace, ředitele společnosti OVUS – podnik živočišné výroby Tomáše Milicha, který nám připravil ochutnávku z produkce jednoho z největších producentů čerstvých vajec na českém trhu. A nejen to – také významného inovátora sortimentu ve jménu zdravého životního stylu a investora do chovů nosnic. Atraktivní výrobní program zahrnuje kromě jiného tzv. Indiánská vejce, tedy taková, která mají přirozeně zabarvenou skořápku do zelena, modra a temně hněda, což je výsledek genetického vývoje, jež nejen že přispívá k atraktivitě nabídky, ale znamená nový posun v péči o zdraví člověka v konzumaci vajec, zejména co se týče cholesterolu.

Přípitek k narozeninám klubu se nesl ve znamení degustace 12 vynikajících vín společnosti VínoSD Dalibor Salivar, což je velkoobchod nabízející paletu rozmanitých moků vytříbené chuti. Vína bílá, červená i růžová pocházejí z vinic italských, sicilských i maďarských, ale také od dvou moravských výrobců. Jejich prezentace probíhala s humorem a vášní, provázena praktickými radami i možností si víno objednat. Manažerské diskuzi dodala noblesu dobré nálady a zájemcům napověděla, kam se obrátit, až bude čas pomýšlet například na vánoční firemní dárky.

Ivo Gajdoš, předseda PMK