Ze života klubů: prestiž a předávání zkušeností

S Regionálním klubem ČMA Střední Čechy zájemci 16. března mohli navštívit místo, které je proslulé dnes především díky politice – je sídlem Úřadu vlády ČR. Skupinu zájemců a hostů z našich řad uvítal Pavel Dvořák, vedoucí Úřadu vlády. Nebyli jsme ochuzeni ani o historická fakta spjatá se stavbou. Strakova akademie, jak se budova nazývá, je impozantní v mnoha ohledech. Sloužila jako kolej a byla vybavena jako první v Praze ústředním topením. Nalezli byste tu tehdy také vlastní nemocnici, šermírnu, lázně s bazénem, zimní a letní tělocvičnu. Z tohoto bohatství se však do dnešních dní dochovala pouze tělocvična. Jak šel čas, vnitřní dispozice se proměňovaly. Na místě bývalého operačního sálu dnes přijímají členové vlády významné delegace. Zajímavostí, kterou nám náš průvodce prozradil, je, že podle váženosti návštěvníků se přímo úměrně zvětšuje také délka červeného koberce, po němž kráčí ze zahrad Strakovy akademie přímo do budovy. Více informací v nejbližších dnech najdete zde.

V Pražském manažerském klubu jsme při 240. setkání přivítali významného hosta. Byl jím Richard Vidlička, ředitel ČEZ distribuce, který se umístil v desítce nejlepších manažerů oceněných loni na Žofíně v soutěži MANAŽER ROKU. Tématem našeho odpoledne byly manažerské výhry a prohry. Svou řeč Richard Vidlička začal těmi zážitky, které v člověku, zejména v manažerovi, vyvolávají obdiv a nepříjemný pocit zároveň. Nepříjemný pocit, jelikož by si podobné situace nikdo dobrovolně nepřál zažívat, obdiv, protože si s nimi dokázal poradit. Zmínil, že každá negativní zkušenost je pro moudrého člověka velkým poučením. Všichni přítomní se nad jeho slovy hluboce zamýšleli, nejen pro obsah samotných slov, ale také pro přístup, v němž bylo možné spatřit pokoru a otevřenost. Dotkl se rovněž oblasti, která je velice zajímavá a inspirativní. A to jak dávat příležitosti lidem, kteří možná nejsou vidět, ale projektům díky své šikovnosti dávají život. Více informací najdete v tomto odkazu.