Ze života klubů: Odborné a manažerské kompetence i nový klub

Nad podnikatelskými strategiemi se diskutovalo 23. května na akci manažerského S-klubu. Tématu se ujal Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc. Členy klubu seznámil s vývojem strategií 20. a 21. století. Poukázal na fakt, že pojem má mnoho rozličných výkladů, na nichž se podílela řada faktorů, jako jsou historický vývoj dané lokality, mentalita, národní tradice, myšlenky významných osobností. Přichystali jsme pro Vás z akce malý výstup.

Klub veřejné správy 13. června uspořádal kulatý stůl, jehož tématem se stalo služební hodnocení státních zaměstnanců. Má za úkol přispět zejména ke zvýšení kvality a výkonnosti státního aparátu a také k profesionalizaci úřednického aparátu. To se týká nejen vrcholových manažerů ve státní správě, ale také jejich podřízených. Aby bylo poslání tohoto hodnocení naplněno, shodli se přítomní, je potřeba nadefinovat, jakým způsobem má být prováděno a co je třeba v tomto procesu zohlednit. Dobrou zprávou je, že se ve státní správě začíná pracovat s talenty a silnými stránkami lidí. Složitější otázka, která z diskuze vyplynula, je, jak sloučit manažerské schopnosti a odborné kompetence a znalosti. Více se dozvíte z uvedeného odkazu.

Na 15. června připadl diskuzní kulatý stůl nesoucí název Seznamte se s krásami zemědělství se skupinou Všestary Group. Pořadatelské role se ujal Regionální klub Severovýchodní Čechy a Klub zlepšování. Ing. Monika Nebeská představila skupinu, jíž vede, jako inovativní a hledající neustále nové příležitosti, přičemž zdůraznila zároveň hodnoty, díky níž je Všestary Group opravdovým partnerem regionu, hrdou a spolehlivou firmou. O tom se návštěvníci měli možnost přesvědčit na vlastní oči. Nakoukli do tajů všestarské cibule, která si vysloužila chráněné zeměpisné označení, nebo do jednoho z nejmodernějších zařízení na získávání mléka. Všestary Group patří zkrátka mezi špičku současného zemědělství. Zpráva z akce je pro vás připravena zde.

ČMA rozšiřuje činnost svých klubů. Založila Regionální klub Morava, který spojuje dva kluby již v této oblasti úspěšně fungující, jimiž jsou RK Ostrava a RK Brno. Předsedou RK Morava byl zvolen téhož dne, tedy 19. června, Zdeněk Bílek, jenž zastával tuto funkci do konce loňského roku v klubu brněnském. V roli místopředsedy stanul Petr Kazík. Aktivit, jejichž posláním je podporovat české manažerské a podnikatelské prostředí napříč generacemi, klub čeká řada. Více vám odhalíme v tomto článku.

Pro ČMA vitaPR