Ze života klubů: Management zdraví

img_7845Regionální klub Střední Čechy si pro své členy a přátele přichystal zajímavý program 8. září. Setkání se odehrálo v prostorách soukromé polikliniky programu H Plus, která patří k absolutní špičce lékařské péče v České republice. Jak se poliklinika dostala do pozice věhlasného zdravotnického zařízení? Počátky se nacházejí už v samotné filosofii, která staví na komplexnosti péče preventivní, léčebné i diagnostické, osobním přístupu a vysoké míře odbornosti a důrazu na efektivitu řízení procesů, jejich vzájemnou koordinaci. To už je skvělý materiál pro to, aby si manažeři mezi sebou mohli předávat zkušenosti. Mezi tu nejzajímavější část celého setkání ovšem patřilo představení nejen zdravotních programů, jejich režie, ale především fungování integrovaného informačního systému a skutečnost, že i při běžné preventivní péči lékaři pracují na přání klienta s genetickými testy, jež umožňují zacílit péči opravdu na míru. Více informací a prezentace ze setkání jsou k nahlédnutí zde.

 

img_9588Setkání Pražského manažerského klubu se uskutečnilo 15. září v pražských Vysočanech. Jeho hostem se stal Jan Campbell, poradce bývalého vedoucího koordinační kanceláře EU programu TACIS. Všem přítomným dal náhled na probíraná témata v historických perspektivách, která formovala naše uvažování v daných oborech. Vyzdvihl jako nesmírné bohatství schopnost člověka myslet kreativně a nahlížet v širších perspektivách přesahující mód v dané oblasti zaběhnutý. Kritické uvažování a ochota pokládat si i méně příjemné otázky, které se dotýkají pomyslného rubu věci, vedou nakonec k možnosti jednat nejen užitečně, ale reagovat na silné a možná doposud přehlížené či podceňované. Debata možná mírně filosofická měla však pro manažery velkou hodnotu. Chcete-li vědět, jaké jsou podle Jana Campbella příčiny současných krizí, doporučujeme podívat se na celý článek.