Ze života klubů: Jací jsou vlastně čeští manažeři a generace X, Y či Z

Prognostický klub ČMA si pozval na klubové setkání svých členů a hostů 1. března náměstkyni primátorky Magistrátu hl. m. Prahy prof. Ing. Evu Kislingerovou, CSc. Hlavní téma neslo název Strategie rozvoje hl. m. Prahy a prezentace se týkala hlavně rozpočtu, který čítá několik desítek miliard korun, a statistických trendů financování všech kapitol rozpočtu. Magistrát pro své strategické cíle rozvoje zřídil Institut plánování a rozvoje HMP (IPR Praha). Jako odborné pracoviště se zaměřuje na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Diskuze na toto téma jistě nebyla poslední. Mnoho otázek týkajících se dlouhodobého rozvoje setkání již ve svém omezeném čase nemohlo zodpovědět. Proto sledujte webovou stránku asociace věnovanou nejen plánovaným akcím, ale také Prognostickému klubu.

Martin Hausenblas, původně rodák z Děčína, se stal v manažerských kruzích i mezi filantropy osobností dobře známou, a to nejen díky svým neotřelým myšlenkám a vizím, které překonávají hranici dvou či tří let. Pořadatelé Business Breakfast si jej dovolili pozvat na jedno ze svých setkání. To se uskutečnilo 14. března. Hovořil o tom, jak se může management úspěšně chopit myšlenek majitele společnosti. Na svém kontě má takové projekty jako Liftago, společnost ADLER Czech, založení a financování Stipendijního fondu Renesance, předsednictví ve sdružení Podnikáme bez korupce a řadu počinů, které se dotýkají ústeckého regionu. O Business Breakfast s Martinem Hausenblasem si můžete více přečíst zde.

Pražský manažerský klub uspořádal 15. března své jubilejní 250. setkání. Hlavní tematické linie klub sledoval tři. Tomáš Macků z agentury Ipsos prezentoval odpovědi výzkumu na otázku: Jací jsou současní čeští manažeři. Zpráva byla svým způsobem velmi smutná, protože manažery velmi trápí stres. Zažívají ho pravidelně více než dvě třetiny dotázaných. Jiří Jirásek vystoupil před přítomnými se svými poznatky z projektu XY-Transfer, kterému se věnoval z pozice mentora. Dále se klub zabýval něčím, co pro mnohé z nás může stále tak trochu představovat neznámou výzvu, dobrodružství. Jaké jsou generace označované jako X, Y či Z, zodpověděla Eva Veisová, výkonná ředitelka agentury Ipsos. Jste-li zvědaví na zjištění ohledně výzkumu, pak si přečtěte celý článek. K dispozici jsou na webových stránkách také prezentace obou řečníků z Ipsos.

Brněnská oáza klidu, MAXIMUS RESORT Brno, se stal 21. března dějištěm Posezení u krbu Rudym Linkou a Lubomírem Witasskem. Byl tak zahájen cyklus, nová tradice posezení s význačnými osobnostmi podnikatelského, manažerského či uměleckého světa. Posláním večera bylo nejen dát těmto osobnostem prostor, aby prezentovaly své jedinečné zkušenosti a příběhy, ale také vytvořit atmosféru neformální, která bude přát jak informacím, tak podnětným zážitkům. Atmosféru večera můžete nasát ve fotogalerii.

.

Pro ČMA vitaPR