Ze života asociace: České firmy se úspěšně prosazují v kosmu

Květen ani červen nikoho nenechá na pochybách, že v České manažerské asociaci se ze všech sil snažíme přinášet takový program našim členům, příznivcům a dalším zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti, který je jednoduše unikátní a nese v sobě nejen inspiraci, ale též ojedinělou přidanou hodnotu.

Jedním z takových druhů setkání je INSPIROMAT, cyklus setkání plných inspirace. Vystoupily na něm ženy, jejichž příběhy jsou silné a jejichž profesní dráha je mnohdy plná neuvěřitelných zvratů. Letos se role vypravěček ujaly Jana Štěpánková z české kosmetické společnosti RYOR, Radka Čapková ze Vzdělávací agentury ERUDITO, Iva Moravcová, jednatelka společnosti Individual Quality Increase nebo Dana Steinová, zakladatelka a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. INSPIROMAT opět dokázal, že si své jméno zaslouží. Podrobnosti z konference jsme pro vás shrnuli v následujícím článku.

Rada expertů České manažerské asociace zasedla opět k jednomu stolu 31. května v pražském Daňkově paláci, aby zodpověděla otázku velmi zásadní: Jak obnovit národní podnikatelství? Přítomní odborníci se jasně shodli na tom, že národní podnikatelství může české ekonomice přinést obrovskou přidanou hodnotu, tedy příležitost jak se ujmout svého budoucího směřování s úspěchem. Z jednání jsme pro vás nachystali článek.

V Brně se 5. června odehrála konference Fórum Vesmír: Kosmické aktivity České republiky, která zhodnotila, jak si české společnosti vedou v oblasti kosmického byznysu a na jaké limity narážejí. Zdá se, že za posledních několik let kosmický průmysl v ČR doznal nebývalého rozvoje, ale některé malé firmy mají zatím brány do kosmu zcela uzavřené. V čem tkví příčina? To nám prozradili odborníci, kteří se fóra účastnili. Reportáž jsme pro vás připravili zde.

Že manažerské postupy dokáží skvěle fungovat i v prostředí krajských a obecních úřadů, o tom jistě už nikdo nepochybuje. To potvrdil kulatý stůl New Public Management, který se konal 6. června v Praze. Sešli se zde v roli řečníků a reprezentantů dobré manažerské praxe přední představitelé samosprávných celků, kteří potvrdili, že tvář úřadů se mění, ale ne každý se přizpůsobuje potřebám doby. Co lze udělat pro to, aby podobné kvality a efektivity řízení dosáhly úřady v celé republice? Nejen o tom je pro vás připravený výstup na našem webu.

Všichni jsme nedočkavě vyhlíželi zhodnocení projektu XY-Transfer. Po půl roce, 14. června, se sešli všichni zainteresovaní, aby shrnuli, zda projekt mezigeneračního transferu nejen znalostí, dovedností a zkušeností, naplnil své cíle. A odpověď zní, že svým způsobem organicky své původní cíle přerostl až do takové míry, že už brzy se dočkáme druhého kola. O XY-Transfer je totiž enormní zájem!  Mentoři i mentees si odnesli jedinečné zážitky. Shrnutí ze závěrečné konference najdete na našich stránkách.