Zdeněk Souček: Jak připravit podniky na budoucnost?

Profesor Zdeněk Souček, člen Rady expertů ČMA, přichází s krátkým návodem, jak být v podniku připraven na přicházející změny. Stačí dodržovat jednoduché desatero.

VÝCHODISKA

• Vstoupili jsme do období obrovských a rychlých změn (politika, ekonomika, vědecký rozvoj, migrace, digitalizace…)

• Změny budou stále větší a rychlejší.

• Musíme své podniky připravit na budoucnost.

• Ale jak, když tuto budoucnost neznáme???

• Základním nástrojem přípravy na budoucnost je strategické řízení. Jeho dosavadní metody (extrapolace, korelace, regrese…) jsou však již málo použitelné.

• Strategické řízení nás musí připravit na všechny (!!!) možné situace. Je to zdánlivě (!!!) nemožné.

• Připravenost na budoucnost musí být založena především na připravenosti pracovníků.

• Znalosti a dovednosti pracovníků budou vytvářet základní strategický zdroj podniku.

• Schopnost připravit se na to, abychom v budoucnosti uměli dělat správné věci správnými metodami dříve než ostatní, je základní a trvale udržitelnou výhodou v globálním, superkonkurenčním boji a cestou k připravenosti na budoucnost.

• A jak to prakticky udělat v českých podnicích??? Splnění nám umožní dodržení následujícího „desatera“.

DESATERO

  1. Každý měsíc ověřte, zda se každý pracovník učí něčemu, co bude v budoucnosti potřebovat. Pokud ne, zajistěte nápravu.
  2. Každý měsíc zjistěte, kolik bylo podáno nových nápadů, jak jsou realizovány a jaký lze v budoucnosti očekávat efekt. Podněcujte další nápady a jejich realizaci.
  3. Které nové vývojové trendy (poptávka, technologie, metody, …) jste objevili a co jste udělali pro to, abychom na jejich základě vytvořili poptávku?
  4. Přizpůsobili jsme této poptávce portfolio našich produktů, i když se nové portfolio bude podstatně lišit od portfolia dosavadního? Jestliže ne, učiňme tak!
  5. Pořizujeme nové hmotné prostředky tak, aby mohly být adaptovány na široké spektrum variant portfolia?
  6. Zvýšíme letos ukazatel PH/prac./rok tak, aby se postupně přibližoval velikosti tohoto ukazatele v daném oboru v nejrozvinutějších státech? Pokud ne, hledejme cesty ke zvýšení efektivity.
  7. Působí všechny naše motivační nástroje k tomu, aby se všichni pracovníci stále učili, přinášeli nové nápady a rychle je realizovali? Protože většina dosud používaných motivačních nástrojů již nepůsobí, hledejme a používejme nové.
  8. Děláme vše pro to, aby naši pracovníci chodili do práce rádi a všestranně přispívali k rozvoji podniku?
  9. Vycházíme trvale a při všech našich aktivitách z toho, že hlavním strategickým zdrojem jsou lidé s jejich znalostmi, aktivitou a dovednostmi?
  10. Jsme neukojitelně zvídaví a bezmezně pracovití? Usilujeme o neustále zlepšování současného stavu? Zamysleme se sami nad sebou a zlepšeme se.