Zapojte se do projektu V4 společně s naším členem AMBIS vysokou školou

ČMA 6. 4. 2023

Vážená respondentko, vážený respondente,

 

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na společensky odpovědné aktivity firem v kontextu současné globální krize související s pandemií COVID-19, konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí. Cílem je ukázat výši a rozmanitost pomoci, kterou podnikatelský sektor poskytl nejen svým zaměstnancům, ale i široké veřejnosti dobrovolně, nad rámec všech svých zákonných povinností, na úkor  vlastního času či příjmů. Průzkum se zaměřuje taktéž na informace o podávání zpráv o těchto činnostech a připravenosti na jejich oznamovací povinnost připravené Evropskou komisí.  

Výzkum je součástí projektu podpořeného Visegrádským fondem s názvem „Společenská odpovědnost v podnikové praxi Visegrádského regionu (Visegrádský projekt č. 22220149)„, který je realizován na Slovensku, v České republice a v Polsku. Výstupy z průzkumu budou zveřejněny v anonymizované podobě (bez názvu společnosti) ve formě agregovaných a průměrných údajů na internetových stránkách projektu https://csrvysegradproject.pageride.eu/ a taktéž sdíleny s odpovědnými vnitrostátními orgány s návrhy a doporučeními pro podporu a rozvoj dané oblasti.

 

Děkujeme za účast v tomto výzkumu a za možnost poskytnout široké odborné i laické veřejnosti informace  o odpovědných aktivitách, které  podnikatelský sektor dělá a přispívá tak k blahu celé společnosti. 

 

Za řešitelský tým pro Českou republiku

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Odkaz na dotazník
 
 

Články autora

 

Štítky

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter