Zapojte se do aktuálních výzkumů!

vyzkumČeská manažerská asociace se snaží postihnout poslední trendy ve společnosti, zvláště  vývoj manažerské profese. Závěrem roku se můžete podílet na dvou výzkumech. První nám odhalí, jak se změnilo uvažování a představy o manažerech mezi mladou generací. Druhý se věnuje tématu možná o něco pochmurnějšímu, nicméně neméně důležitému, a tím je korupce a protikorupční opatření. Rádi bychom vás tímto požádali o spolupráci na uvedených výzkumech.

Výzkum generace Y je zaměřený na názor mladých lidí narozených mezi roky 1983 až 1995. Zjišťujeme jím, do jaké míry mají tito mladí lidé zkušenosti s vedením lidí, jaké schopnosti a vlastnosti by měl mít podle jejich mínění manažer, a nakolik počítají s tím, že se ve své  kariéře budou muset ujmout vedoucí role v týmu. Dotazník můžete najít v tomto odkaze. Více informací o výzkumu naleznete zde.

Ve spolupráci s Regionálním klubem Severovýchodní Čechy bychom vám rádi zprostředkovali výzkum, za nímž stojí Koalice pro transparentní podnikání, která je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje firmy z rozličných odvětví. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Jednou z aktivit a cílů Koalice je vydání Bílé knihy transparentního podnikání, která řeší možnosti zlepšení transparentnosti v soukromé a veřejné sféře. Kniha by měla poukázat na konkrétní příklady neetického jednání ve zmíněných oblastech, ale měla by být i prostředkem pro sdílení zkušeností a doporučení.

Výchozím bodem a první kapitolou bude vyhodnocení dotazníku, který je pro vás připraven na této adrese. Následně budete vyzváni k zadání hesla, které je 6611, a poté už můžete vyplňovat. Dotazník se zaměřuje na zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek i běžných obchodních vztahů, opatření pro zajištění transparentnosti a etiky v podnikání českých i zahraničních společností a jejich nápady na možná zlepšení.

Odpovědi jsou důvěrné a budou využity výhradně pro účely vytvoření Bílé knihy.

pro ČMA vitaPR

Click to Hide Advanced Floating Content