Založení Klubu veřejné správy ČMA

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám oznámit, že dnem 24. dubna 2014 byl slavnostně založen další klub České manažerské asociace, a to Klub veřejné správy ČMA. Stalo se tak při příležitosti vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU v paláci Žofín.

MMM_6146

Vpředu zleva: Kateřina Černá, předsedkyně Klubu veřejné správy ČMA; Pavel Kafka, prezident ČMA

Vzadu zleva: Tomáš Studnička, člen výboru ČMA; Jaromír Zajíček, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR; Věra Palkovská, starostka města Třince; Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA

 

Poslání Klubu:

„Díky politicky dosazeným nekompetentním lidem na klíčových úřednických postech je dnes pověst úředníka velmi pošramocená. Klub si klade za cíl tuto pověst systematicky měnit a aktivním vzděláváním úředníků posouvat jejich manažerskou úroveň“ uvedla při založení Klubu veřejné správy ČMA v primátorském salonku paláce Žofín jeho předsedkyně – JUDr. Kateřina Černá. Při této příležitosti pak podepsala společně s prezidentem ČMA, Pavlem Kafkou, registrační list Klubu.

 

Cíle:

  1. Strategické řízení lidských zdrojů ve státní správě
  2. Rozvíjení a posilování manažerských dovedností úředníků
  3. Vzájemná inspirace
  4. Rozšiřování obzoru a kontaktů
  5. Vyměňování dobrých zkušeností z praxe
  6. Neformální setkávání a odpočinek

 

Cílová skupina

Členové Klubu budou úředníci státní správy, budoucí státní tajemníci, ředitelé personálních odborů ústředních orgánů a ministerstev, tajemníci městských i krajských úřadů, starostové a další úředníci.

 

Program a náplň klubu

Klub bude svou činnost stavět na pravidelných setkáních, při kterých se budou řešit aktuální témata zajímající členy Klubu. Dále zde budou setkání s hosty, zvláště pak finalisty z odvětví státní správy ze soutěže MANAŽER ROKU. V plánu je minimálně jedna konference k novému služebnímu zákonu.

Vzdělávání bude probíhat s důrazem na tyto oblasti:

  1. Personální management ve státní správě
  2. Procesní management
  3. Řízení kvality managementu ve státní správě

 

JUDr. Kateřina Černá
předsedkyně Klubu veřejné správy ČMA