Založení české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj dostává reálnou podobu

Půl roku po prvním jednání získala myšlenka založení české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) reálnou podobu.

 

Pod záštitou ČMA pozval přípravný výbor České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj k pracovnímu jednání do Prahy ředitele Regionálních sítí WBCSD, Marcela Engela.

Nejvyšší představitelé sedmi významných českých firem a poboček – Jan Žůrek, Managing Partner KPMG, Stan Wiener, General Manager Procurus Europa, Miloš Malaník, Country General Manager TNT Express, Jaroslav Raab z Třineckéých železáren a Asociace Hutnictví železa, Monika Kofroňová z Henkel Czech Republic, Lenka Čábelová, Senior Manager z PricewaterhouseCoopers ČR a Jaroslav Žlábek, CEO Schneider Electric se sešli v hotelu Praha dopoledne 27.3.2012 a projednali svůj zájem o členství v této mezinárodní a vysoce prestižní světové organizaci

 

WBCSD je celosvětová asociace, založená před dvěma desetiletími v Ženevě. V současnosti sdružuje více než 200 generálních ředitelů a předsedů správních orgánů nejdůležitějších firem na všech kontinentech.

Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Role businessu je v tomto pojetí povýšena z úzkého firemního postoje do pozice nezbytného partnera pro celospolečenský dialog, zaměřeného na vytvoření rovnováhy národních ekonomických, sociálních a environmentálních pilířů a jejich udržení v čase. Je s tím spojena řada novátorských myšlenek, pohledů na rozvoj společnosti, a to nejen v ekonomickém rámci světa.

 

Na programu bylo projednání praktických zkušeností se založením 64 regionálních poboček ve světě a prezentace několika úspěšných projektů, které byly v průběhu 20 let činnosti této globální organizace realizovány.

WBCSD se zviditelnila zejména “VIZÍ 2050”, která je v mnoha zemích signálním projektem WBCSD a propojuje aktivity spojené s připravovaným celosvětovým fórem RIO +20 a dalším budoucím vývojem v této oblasti. Nabízí také konkrétní řešení a strategie podnikatelské sféry jako pomoc politikům, kteří se v červnu tohoto roku v Riu po 20 letech znovu setkají.

Účastníci pracovního setkání podepsali v závěru dokument, potvrzující zájem založit CBCSD a stali se tak zakládajícími členy. Tuto společnou vůli potvrdí při společném setkání s prezidentem WBCSD Bjornem Stigsonem v průběhu Mezinárodní konference a slavnostního vyhlášení soutěže Manažer roku 2011 dne 26.4. na pražském Žofíně. S některými vážnými zájemci, kteří se nemohli setkání zúčastnit, se nadále jedná, takže věříme, že do 26.dubna – dne podpisu zakládácí dohody se počet signatářů ještě zvýší. Vážný zájem o členství projevili vedoucí představitelé Ško-energo, Alpiq Generation (CZ), Skanska, ArcelorMittal nebo také předseda představenstva ČEZ pan Daniel Beneš.

Jak prohlásil Marcel Engel: “Setkání splnilo moje očekávání ohledně zapojení ČR jako důležité země střední Evropy do tohoto celosvětového proudu. Otázky udržitelnosti se stále více stávají strategickým nástrojem pro podnikání. Celosvětově se projevuje rostoucí konkurence stát se předním dodavatelem podnikových řešení pro nezbytný přechod na sociálně otevřenější, nízkouhlíkovou a energeticky efektivní společnost. Jsem rád, že vizionářští čeští manažeři se rozhodli založit pobočku WBCSD. To přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků a prospěchu společnosti jako celku. Ve Světové podnikatelské radě se těšíme na dlouhodobou a plodnou spolupráci s Českou BCSD.”

Celý text k tisku

 

Připravil: Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA

Click to Hide Advanced Floating Content