Z činnosti S-klubu

V roce 2018 pokračuje činnost Manažerského S-klubu České manažerské asociace pravidelnými měsíčními setkáními.

V lednovém setkání vystoupil pan JUDr. Pavel Cihlář, člen ČMA a S-klubu, se zajímavé a nanejvýš aktuálním tématem „Krize demokracie u nás a ve světě“.

V březnu se členové S-klubu dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel pan doc. Ing. Max Fischel, CSc. Všechny členy S-klubu tato zpráva velice zarmoutila. Proto se tedy také S-klub na březnovém setkání věnoval vzpomínce na Maxe Fischela jako na skvělého člověka, špičkového autora odborných prací z institucionální ekonomie a managementu, na kolegu, se kterým se rádi setkávali a diskutovali o problémech manažerského řízení a rozhodování každodenních etických dilemat. Pan doc. Fischel byl neutuchající studnicí životního optimizmu, nebojácnosti svých myšlenkových představ o uspořádání mravních, etických a morálních hodnot v životě člověka a společnosti. Duchovní rozměr jeho díla byl obdivuhodný, zahrnující nejenom problematiku managementu a kybernetiky, ale i pohádkový svět a historické pojednání. Obdiv vzbuzovala i jeho umělecká invence a sochařské artefakty.

V minulém roce si S-klub připomenul 20. výročí svého založení. Pan doc. Max Fischel patřil k zakládajícím členům. Zdraví mu však nedovolilo osobní účasti na tomto setkání. Členové klubu byli potěšeni jeho pozdravem a zavzpomínání si na aktivity klubu, které nám poskytl prostřednictvím videonahrávky. I toto jeho vystoupení se stane trvalou vzpomínkou na něj.

Dalším tématem březnového setkání byla „Empatie“, jako nenahraditelná vlastnost a schopnost člověka, ale i celé kultury k vnímání svého okolí a vnímání toho, co se kolem něj děje. Přednášku na toto téma připravil Ing. Jiří Stýblo, CSc.

Na dubnovém setkání vystoupil s velmi zajímavou prezentací firmy SHM – Super Hard Materials pan RNDr, Pavel Holubář, který byl vyhlášen ČMA jako manažer odvětví Výroba nástrojů a zařízení v roce 2010 manažerem odvětví a v roce 2017 byl oceněn cenou Česká hlava 2017.

Ve své prezentaci uvedl, že hlavním předmětem podnikání firmy je příprava PVD povlaků pro průmyslové aplikace. Firma byla založena roku 1993 a sídlí v Šumperku, pobočku pak má i na Slovensku. Sama vlastní 9 patentů a podíl na 9 patentech PIVOT/PLATIT. Počet dokončených mezinárodních a národních projektů má 27. Je první na světě při zavedení přípravy nanokompozitních povlaků. Pan Holubář představil výrobky firmy, vysvětlil jejich výrobu a následné využívání ve výrobních procesech klientů.

Představil také účast firmy v soutěži „TOP Odpovědná firma 2017“, kde slavila velký úspěch v loňském ročníku této soutěže a aktivity pro region, které v této oblasti realizovala.

Všechna odborná témata jsou již tradičně sledována členy klubu s velkým zájmem a vždy je doprovází i živá debata, kdy členové klubu se buď dotazují k jednotlivým tématům, nebo uplatňují své zkušenosti z předchozího manažerského působení.

Na každém setkání také pan Tibor Kovalský informuje členy klubu o aktuálním dění v České a na proběhlé nebo připravované akce ČMA.

.

Zapsal: Ing. Arnošt Štíhel