XY-Transfer: Mileniálové mění svět nejen v byznyse

Mileniálové. Generace plná ambicí, která prahne po seberozvoji i nezávislosti. Do několika let jí bude patřit pracovní trh. Mění zaběhnuté pořádky, společenské konvence i podobu byznysu. Nebojí se výzev, řeší je netradičními způsoby. Co mileniálům ale schází, jsou zkušenosti. Ty by rádi nasbírali od současných manažerských špiček a předních lídrů úspěšných společností. Proto vznikla mentoringová platforma XY-Transfer pod hlavičkou Klubu mladých manažerů České manažerské asociace. Má za cíl mladým manažerům z generace Y zprostředkovat zkušenosti a inspiraci ostřílených osobností manažerského a podnikatelského světa. Jaké jsou první výsledky projektu?

XY-Transfer nepředstavuje jen zajímavý projekt. Jeho základ tvoří střet dvou generačních světů. Osvěžující a nekonvenční pohled mladých se prolíná s mnohaletými zkušenostmi českých manažerských špiček. Klub mladých manažerů ČMA spustil v říjnu 2017 pilotní běh programu, který trval půl roku. Vybral na základě přihlášek mentory, kteří jsou skutečnými a uznávanými lídry ve svých oborech. Mentees se mohli stát ti z přihlášených manažerů generace mileniálů (generace Y), kteří prokázali mimořádný talent či schopnosti ve své profesi či mimo ni a u nichž bylo možno předpokládat, že zkušenosti a poznatky, jež získají prostřednictvím XY-Transfer, zužitkují dále v rozvoji své kariéry i v kultivaci společenského a manažerského prostředí.

„Forma mentoringu byla zvolena ze zcela prostých důvodů. Chtěli jsme nabídnout něco jiného než je v této oblasti obvyklé. Chtěli jsme mezi účastníky programu vytvořit silnější vazby, prostředí, díky kterému by snáze docházelo k praktickému přenosu znalostí, zkušeností, řešení specifických problémů. A to v interakci tváří v tvář. V interakci, která představuje skutečnou hodnotu,“ uvedl Vilém Vrba, předseda Klubu mladých manažerů ČMA.

Do programu se zapojilo celkem 32 účastníků, kteří utvořili šestnáct tandemů mentor-mentee. „Jednotlivce jsme párovali tak, abychom se co nejlépe přizpůsobili potřebám, požadavkům a očekáváním každého mentee,“ podotkl Vilém Vrba. Tyto dvojice se seznámily na úvodním setkání v začátku října 2017. Dále byla jejich časová režie zcela v jejich rukou. „Klub mladých manažerů vytvořil doporučenou metodiku pro XY-Transfer. Po zahajovacím workshopu mělo následovat 6 až 12 hodin vlastního mentoringu. Tento čas si však řídí tandemy samy podle svých možností a potřeb. Jednotlivá setkání plánovat na základě individuální domluvy je svým způsobem unikátní,“ dodal Vilém Vrba.

Do pilotního projektu se v roli mentorů zapojily například takové osobnosti jako přednosta centra IKEM prof. Jan Pirk nebo generální ředitelé Tomáš Peťovský z UBER, Jaromír Hájek z Lease Plan, Petr Choulík z Linde Gas, předseda představenstva AUTOCONT Jaroslav Biolek, členka představenstva Plzeňského Prazdroje Drahomíra Mandíková, chairman společnosti M.C.TRITON Luděk Pfeifer, generální ředitel české agentury na podporu obchodu Czech Trade Radomil Doležal či generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek.

Program XY-Transfer je zcela bezplatnou a nezištnou aktivitou. Rozhodující byly elán, talent, chuť komunikovat, učit se. To je ojedinělé, jde-li o aktivity tohoto charakteru. „Potěšil nás tak velký zájem mladých manažerů i jejich ostřílených protějšků. Vyjadřuje to na jedné straně, že současné manažerské špičky jsou si dobře vědomy toho, jaký potenciál se v mladých lidech, kteří myslí v odlišných dimenzích, ukrývá. Ale to důležitější je takové bohatství v těchto lidech rozvinout. To oni brzy nastoupí do pozic budoucích lídrů společenského, hospodářského a kulturního života. Mileniálové na druhou stranu prahnou po zkušenostech. Přistupují ke svému životu, kariéře i působení ve veřejné sféře zodpovědně. Váží si toho, co dokázali jejich předchůdci, současná manažerská elita, a respektují to. Nepostrádají ale odvahu věci měnit a dávat jim nový význam. Uplatňují kreativitu. Tento projekt považujeme za jednu ze stěžejních aktivit roku 2017. Poukazuje na trendy a výzvy, které se před námi otevírají. Svět se mění a my s ním,“ dodal Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA.

Podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, by se projekt XY-Transfer mohl stát širokou platformou podpory manažerských talentů, který by se do budoucna nemusel omezovat pouze na zkušenosti z České republiky, ale mohl by zprostředkovat i zkušenosti na mezinárodní úrovni.

Celý průběh programu Klub mladých manažerů bedlivě monitoroval: „Abychom mohli získat reflexi a náhled na celý pilotní půlroční běh, rozhodli jsme se položit našim účastníkům několik otázek, z nichž již nyní můžeme usuzovat na úspěch a další možnosti rozvoje XY-Transfer,“ vyjádřil se Vilém Vrba.

Pro mentory se největší motivací, proč do programu vstoupit, stal fakt, že tuto koncepci považují za velice užitečnou a podnětnou. Dává možnost být v kontaktu s mladými lidmi, kteří přemýšlí zcela jiným, osvěžujícím způsobem.

„Tento projekt mne oslovil, a jelikož se nebojím o své zkušenosti dělit s mladší generací, rád jsem tuto nabídku přijal. Kontakt s mladšími kolegy je pro mě zajímavý tím, že mohu sledovat, jak dnes pracují a přemýšlí,“ řekl Jaromír Hájek, mentor, generální ředitel české pobočky Lease Plan.

Mentees naopak jako rozhodující shledávali, že mohou čerpat názory úspěšných osobností, lidí, kteří disponují určitým know-how, plejádou zkušeností. Těšili se, že se s nimi mohou seznámit, poznat jejich charizma a získat cenné rady při zvládání konkrétního manažerského problému, který řeší, a inspirativní náhled na řadu manažerských témat.

Každá z dvojic si nastavila vlastní cíle, které pak rozvíjela a realizovala v průběhu nadcházejícího šestiměsíčního období. Jejich volba se soustředila například na vedení obchodních týmů, podnětnou a motivující práci se zaměstnanci, nastavení marketingové a PR strategie, expanze na zahraniční trhy. Dalo by se shrnout, že cíle byly různorodé. Propojoval je zájem dosahovat jich motivujícím, zodpovědným a efektivním způsobem.

Po prvních dvou měsících mentees uvedli, že prvotní formální setkání se přetavilo ve vztah o něco otevřenější a osobnější. Společně strávený čas vnímali mladí manažeři jako obrovský přínos, v němž měli možnost rozebírat své zkušenosti, cíle i cesty k jejich realizaci příjemnou a nenásilnou formou. Zkušení mentoři měli příležitost poznat lépe a do větší hloubky zástupce generace Y a odhalit jejich vzorce jednání i myšlení.

 

Pro ČMA vitaPR