XXV. Round Table, MANAGEMENT nebo LEADERSHIP?

DSC_6668

Celou fotogalerii naleznete zde.

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování, Etika podnikání a veřejné správy, o.s., Centrum andragogiky, s.r.o., Univerzita Hradec Králové a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádaly 5. listopadu 2015 od 12 hodin další diskusní kulatý stůl v prostorách hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Kulatý stůl se konal na téma MANAGEMENT nebo LEADERSHIP?

Akce se konala pod záštitou Mgr. Jaroslava Fidrmuce, náměstka Ministryně školství ČR a Ing. Pavla Kafky, dr.h.c., prezidenta České manažerské asociace, kterou uspořádal a organizoval doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.

První sekcí kulatého stolu na téma: Kvalitativní management provázel taktéž doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc., jako moderátor a zároveň i jako autor knihy na toto téma, shrnul své poznatky a udělil slovo Ing. Pavlu Kafkovi, dr. h. c., prezidentovi České manažerské asociace, který hovořil o problematice v návaznosti na slova moderátora. Dalšími řečníky v první sekci byli: prof. Ing. Vladimíra Dvořáková, CSc. a Ing. Jiří Hlavatý. V samém závěru první části mezi sebou účastníci i řečníci diskutovali mimo jiné i o ekonomickém vlivu v souvislosti s kvalitativním managementem.

Druhou část uvedl PeadDr. Jaroslav Mullner, Ph. D., který byl současně i moderátorem. Po úvodu promluvil Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek Ministryně školství ČR. Tématika vzdělávání v souvislosti s vedením a řízením, byla pro všechny velmi přínosná. Vzdělávání se řeší na všech úrovních organizace a přítomní se shodli na tom, že je nutností aplikovat vzdělávání v řízení i vedení do strategií společnosti a to nejen tehdy, zda si to situace žádá. Dalším řečníkem byl i Ing. Otto Daněk, který se také vyjádřil k dané problematice.

Závěrem druhé části kulatého stolu proběhla opět diskuse a hledali se odpovědi na otázky jako např. Jak ovlivní management nebo leadership společnost v ekonomickém vývoji? Jaké vhodné nástroje uplatnit? A lze vůbec najít vždy to nejlepší řešení?

Poté byli účastníci vyzváni k přesunu do Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, kde si vyslechli, varhaní a klavírní koncert.

pozvánka-XXV