Projekt Technické školky

Tento program byl zahájený v roce 2010 z iniciativy členů brněnského klubu České manažerské asociace, pracovníků společností Prefa Kompozity a EGPI Uherský Brod. Pro jeho odzkoušení a vývoj několika technicky zaměřených úloh byla ke spolupráci vyzvána MŠ Pramínek v Brně Bystrci a pracovníci z VUT Fakulty stavební.

 

Cíl projektu
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich

  • technické myšlení
  • tvořivost
  • manuální zručnost
  • verbální schopnosti

Snahou je dokázat, že pro malé děti může být zajímavé to, že si podle svých představ samy ručně vyrobí funkční model, mohou jej využít ke hře a mají možnost o tom hovořit s ostatními.

Jde o spojení a souvislosti takových dějů, jaké jsou běžné u některých inovačních procesů, tj. představa, návrh, výroba modelu, jeho odzkoušení a prezentace.

 

Podstata projektu
Bylo již vytvořeno několik základních úloh se zaměřením na technické obory stavebnictví, chystají se další témata v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Každá úloha se navrhuje, odlaďuje, oponuje a výstupem je metodický materiál určený pro pedagogy. Jeho obsah není neměnný, ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy se na základě zkušeností bude po čase aktualizovat.

První praktická úloha „Mostní konstrukce“, která byla spuštěna v roce 2011, byla chápána jako pilotní a bylo dokázáno, že děti předškolního věku jsou nad očekávání chápavé. Téma mosty bylo zvoleno pro dobrou názornost. Projekt začínal školením pedagogů MŠ. Dále se děti seznámily s různými typy mostních konstrukcí (na vycházkách, na exkurzi na VUT), pak je kreslily a vyráběly z různých materiálů (dřevo, papír, špejle). Následovala další fáze – zkoušení modelů, zda jimi vyrobené mosty vydrží, když po nich přejede autíčko. Pokud ne, bylo jim vysvětleno, že se musí zesílit, pevnější mostovkou, použitím příhradoviny, nebo změnou materiálu. Po odladění modelů z hlediska pevnosti následovala fáze ústní prezentace, děti celý postup přednesly mezi sebou, svým rodičům, atd.

Během úlohy se objevily i další poznatky a nápady. Například to, že mladí asistenti, kteří s dětmi pracovali, se ocitli v nové situaci, kdy museli technický problém vysvětlit tak, aby jej pochopily i malé děti. Navíc byla sestavena univerzální stavebnice, kterou vytvořili odborní asistenti z Ústavu betonových a zděných konstrukcí VUT právě v rámci tohoto projektu. Ačkoliv byla stavebnice původně určena pro děti ve školkách a v ZŠ, používá se i při výuce studentů na samotné Stavební fakultě.

Ocenění
V rámci soutěže Česká inovace a Cena Technologické agentury ČR získal tento projekt první místo.

 

Další úlohy
V tomto roce se vytvářejí a aplikují nové technické úlohy z oboru strojírenství. Jedná se o téma „Dopravní prostředky“ se zaměřením na dětská vozidla, kola, motocykly, auta, lodě, letadla. Další oblastí jsou stavební a zemědělské stroje.

p01Exkurze dětí na VUT v Brněp02Prohlídka stavebních strojů na veletrhu
p03S každou úlohou se děti nejdříve podrobně seznámíp04Děti v roli projektantů nebo konstruktérů
– každý, nápad se musí nedříve nakreslit
p05Výroba opravdovými nástroji děti baví nejvícep06Se školkou aktivně spolupracuje učiliště z
brněnských Bosonoh
p07Výsledek jedné z technických úloh: stavbyp08Rektor VUT v Brně předává dětem ocenění

Televizní reportáž – viz: https://www.cma.cz/inzenyri-ze-skoly/

p09Potvrzení o studiu v mateřské školcep10Ocenění v soutěži „Česká inovace 2011“

 

Aktuální stav

V současné době se tento program dále rozvíjí ve dvou liniích. V první se vytvářejí nové technické úlohy, ta druhá je aplikační.

Přehled zavádění programu do mateřských školek (stav k 3/2014):

  • MAS Brno venkov a Boskovice (24 MŠ, projekt od MZe, 2014 – 2015)
  • MŠ Pramínek, Brno – Bystrc (udržitelnost v MŠ zajišťuje Prefa Kompozity, a.s.)
  • MŠ v Kuřimi (podpora od společnosti Alta, a.s.)
  • MŠ Brno – Bosonohy (podpora od Jihomoravského stavebního klastru)

 

p11
Školení učitelek z MŠ, projekt MAS Brno venkov a Boskovice, 2014

 

Ing. Miloš Filip
člen výboru ČMA