Výzva prof. Zdeňka Součka: Učme se podnikat

Vážení kolegové,

prožíváme nepěknou dobu. Ekonomika je téměř ochromena, společenský život omezen. Doufejme však, že brzy bude koronavirus potlačen.

Obnova ekonomiky bude vyžadovat, aby mnoho lidí začalo podnikat, otevřelo nové firmy. V dosavadních podnicích bude nutné zavést nové produkty a procesy. Podnikání se stane otázkou dne.

Podnikání není jednoduché. Je to symbióza odvahy, kreativity a profesionality. Musíme umět správně provádět všechny aktivity nezbytné pro úspěšné podnikání. Těchto aktivit je mnoho a stačí jednu jedinou z nich nezvládnout a úspěch se nedostaví.

Proto životně důležitým úkolem České manažerské asociace je připravit co nejvíce lidí na podnikání, tj. naučit je podnikat.

Připraveni bohužel dostatečně nejsme. O jednotlivých tématech tvořících součást podnikání je napsáno tisíce knih. Jsou však rozvláčné (marketing až 1.500 stran !!!) a složité. (O personalistice je stran ještě víc a logistika také tolik). Těžko si lze představit začínajícího podnikatele, který by je prostudoval.

Klíčovým úkolem manažerské asociace proto je naučit co největší počet lidí podnikat.

Školy, včetně vysokých tento úkol dostatečně neplní, nevedou své posluchače ke kreativitě a podnikavosti, učí je zastaralé metody.

Chopme se proto iniciativy v české manažerské asociaci. Zaveďme okamžitě kurzy „Příprava na podnikání“. Musí být stručné, jednoduché a praktické.

Na problematice „Příprava na podnikání“ pracuji se svými spolupracovníky již delší dobu. Jsme schopni v krátké době výsledky naší práce reprezentovat, ukázat, jak je nutno postupovat od nápadu k efektu, poskytnout potřebné materiály. V brzké době, po virovém období, budou tyto poznatky velmi potřebné.

Nečekejme na nic a naučme celý národ podnikat.

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

 

Kdo je Zdeněk Souček

Je považován za guru v oblasti strategického řízení, který dokázal posouvat teoretickou i praktickou aplikaci tohoto oboru. Úzce spolupracuje s Českou manažerskou asociací. Je členem její Rady expertů, byl předsedou Národní komise, která spolurozhoduje o vítězných osobnostech.

Podílel se na tvorbě stovek úspěšných strategií podniků, které tvoří páteř tuzemské ekonomiky. Jako autor a spoluautor vydal v ČR i v cizině více než 20 knih, desítky monografií, stovky článků. Vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích, přednášel na vysokých školách v řadě zemí. Navštívil 76 zemí s cílem seznámit se s problematikou řízení podniku. Ovládá několik cizích jazyků.