Výsledky průzkumu o Modelu excelence EFQM

Evropská nadace EFQM každoročně zveřejňuje výsledky své studie o přínosech používání Modelu excelence EFQM. Cílem této studie je vytvořit komplexní obraz o tom, jak nadace EFQM a Model excelence EFQM fungují a identifikovat klíčové příležitosti pro zlepšení, na základě kterých je pak vypracován roční strategický plán.

Průzkumu se zúčastnilo přes 500 respondentů z více než 30 krajin (převážně EU). V první části se nadace zaměřila na otázku: „Funguje Model excelence EFQM?“

  • 88 % respondentů souhlasí s tím, že Model excelence EFQM pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost firmy.
  • 89 % respondentů souhlasí s tím, že Model excelence EFQM pomáhá vytvořit udržitelnou strategii s příslušnými podpůrnými politikami.
  • 79 % respondentů souhlasí s tím, že Model excelence EFQM podporuje inovace.

 

n01
Zdroj: EFQM Annual Report 2013

 

Druhá část průzkumu byla zaměřena na fungování nadace EFQM jako takové.

  • 85 % respondentů souhlasí s tím, že nadace EFQM je efektivní v zabezpečování toho, že organizace usilují o udržitelnou excelenci.
  • 82 % respondentů souhlasí s tím, že nadace EFQM je efektivní v pochopení současného systému řízení.
  • 86 % respondentů souhlasí s tím, že nadace EFQM je efektivní v prosazování principů „Business Excellence“ v rámci komunity manažerů.

 

n02
Zdroj: EFQM Annual Report 2013

 


Nadace EFQM vznikla v roce 1988, kdy se setkalo 14 generálních ředitelů předních evropských firem (Volkswagen, Bosch, Phillips, Fiat, Nestlé, Electrolux…) z důvodu zaostávající konkurenceschopnosti Evropy za USA a Japonskem. Ředitelé si položili dvě otázky: proč jsme dnes úspěšní právě my? A co musíme udělat, abychom byli úspěšní i za deset, patnáct let? Jako odpověď vznikl manažerský nástroj Model excelence EFQM, který představuje přes 22 let praktického know-how o tom, na co kladou důraz ty nejlepší firmy.

ČMA se připojila do Centra excelence České společnosti pro jakost (národního partnera nadace EFQM) v červenci 2013. Hlavním smyslem činnosti Centra excelence je vytváření podmínek pro spolupráci excelentních organizací, sdílení dobré praxe a podpora jejich trvalého zlepšování a dosahování trvale udržitelné excelence.