Výrazně podpořme národní podnikatelství a vyšší přidanou hodnotu

Česká manažerská asociace dlouhodobě podporuje snahy, aby se cestou prosperity stalo národní podnikatelství, inovace a podnikání mladých. Současná…