VH CEC v Lisabonu – zpráva z účasti ČMA

ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY NA ZASEDÁNÍ GENERAL ASSEMBLY CEC + CIC V LISABONU VE DNECH 28.–29.5.2015

lisbon

Pozvání na Valnou hromadu a následnou Konferenci přišlo po mnoha letech nekomunikace ze strany CEC a nečinnosti ze strany ČMA. Dokládá to změnu postojů a strategie CEC:

 1. Zaměření strategie více do oblasti managementu než do oblasti sociálního vyjednávání. Z tohoto důvodu zvolilo vedení nový název: „CEC EUROPEAN MANAGERS“. Struktura je matrixová – členy jsou jednak národní manažerské asociace v členských zemích EU a ostatních státech Evropy (17) a jednak Evropské profesní federace (9). V současné době reprezentuje CEC více než milion manažerů.
 2. CEC má také svou mezinárodní odnož s názvem: „CIC WORLD WIDE MANAGERS“, jejímiž členy jsou další světové země (zúčastnili se například zástupci Afriky a Severní Ameriky). To dává aktivitám dimenzi globální organizace
 3. CEC by ráda více začlenila země Střední a Východní Evropy (většina z nich je v roli pozorovatelů, jako ČMA).
 4. Výšeuvedené změny dokládá také volba nového prezidenta – Ludgara Ramma, který je z organizace ULA – United Leaders Association, která má 60.000 členů (manažerů) a byla založena v roce 1951.

Odstupující prezidentka – Annika Elias byla z nejvlivnější organizace LEDARNA – Association of Managerial staff se sídlem ve Stockholmu, založené v roce 1905 a mající 92.000 členů se 3.000 lokálních zástupců v celém Švédsku.

Při osobním jednání s Annikou jsem ji předběžně pozval jako hosta na mezinárodní konferenci Gender Gap 21.4.2016 v Praze. Anika toto pozvání ráda přijala a přivítá užší kontakt s ČMA.

S novým prezidentem jsem se dohodnul na návštěvě Prahy v některém z volných termínů a projednání další spolupráce.

Ludgar se také zúčastnil Konference v Praze před 12 lety, na což on i mnoho dalších reprezentantů CEC pozitivně vzpomínali.

Přílohou k této Zprávě jsou „Activity Reports“ jednotlivých členských organizací, z nichž vybírám základní informace:

 1. ACEO – Association of Chief Executive Officers – Řecko

   500 členů – CEOs a manažerů první linie

 1. AMM – Association of Montenegrin Managers – Černá hora

   154 členů (58% top managers, 28% middle and 14% low level managers)

 1. CCP – Confederation of Managers and Professional – Španělsko

   12.000 vrcholových manažerů a ředitelů

 1. CFE CGC – French Association of Managers – Francie

   160.000 členů, z toho 60% tvoří inženýři a vrcholoví manažeři

 1. CIDA – Association of Managers and Professionals – Itálie

   140.000 členů v 10 sektorových organizacích (např. lékařů, bank, atd.)

 1. CUQ – Confederation of Industrial Managers – Itálie

   14.400 poboček v 1.000 společnostech a státní správě a v 6 sektorových organizacích

 1. EEDE – Hellenic Management Association – Řecko

   3.500 členů, patří k největší asociaci v zemi

 1. LEDARNA – Association of Managerial Staff – Švédsko

   92.000 členů, založena v r. 1905

 1. LEDERNE – Association of Managers of Executives – Dánsko

   104.900 členů – manažeři a exekutivní zástupci z privátní a státní sféry

 1. LEDERNE – Organisation of Managers and Executives – Norsko

   17.500 členů, zaměstnaných v 1.200 společnostech, založeno v roce 1910

 1. MAS – Managers´Association of Slovenia – Slovinsko

   1.000 členů – většinou z top managementu, založeno v roce 1989

 1. SKO – Swiss association of manager – Švýcarsko

   12.000 členů, rozdělených do 23 regionálních skupin, Založeno v roce 1893

   1 delegát na 100 členů, 1/3 top management

 1. ULA – United Leaders Association – Německo

   60.000 manažerů, založeno 1951

 1. CNC/NCK – National Federation of Managers – Belgie

   12.500 členů, založeno 1976

 1. MPA – Managerial and Professional Staff Association – UK, nedodali zprávu
 2. SNQTB – National Federation of Managers – Portugalsko, nedodali   zprávu
 3. WdRRakouský svaz manažerů – nedodali zprávu

Profesní federace:

 1. AECA – European Federation of Executives in Insurance sector – sdružující Německo, Belgii, Holandsko, Itálii a Francii. Mezi aktivity patří také například Climate chase and Social sustainability
 2. eTIC – European Federation for Managers in Technologies of ICT – sdružující Belgii, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Norsko a Švédsko
 3. FECC – European Federation of Managers in Contruction – sdružuje 3 národní svazy v Itálii (CIDA), Francii (CFE-CGC) a Německu
 4. FECCIA – International Federation of Managers in the Chemical and Allied Industries – sdružuje 7 národních profesních organizací
 5. FECEC – France – European Federation of Managers in the Banking sector
 6. FECER – European Federation of Executives in the Sectors of Energy and Research
 7. FICT – European Managers in the Transport Industry – sdružuje asociace v Dánsku, Francii a Itálii s 8.000 pobočkami
 8. FEDEM – European Federation of Managers in Steel Industry – Německo, nedodali zprávu
 9. ECMF – European Commercial Managers Federation, nedodali zprávu
 • Konference FECCIA a CEC, nazvaná „Stimulating Mobility of Highly Qualified Young Workers through Mentoring“ proběhla

29.5. a měla za cíl podat informaci o připravovaném projektu, který bude financován z prostředků EU. Bude se jednat o pilotní projekt, který povede Feccia, což je mezinárodní federace manažerů v chemickém průmyslu a přidružených odvětví, založená v roce 1956 a mající 60.000 členů v 7 zemích EU (Francie,Německo,Itálie,Španělsko,UK,Švédsko a Norsko). Pokud bude tento projekt úspěšný, bude rozšířen na celou CEC. Hlavní myšlenkou projektu je zapojit mladou generaci do tzv. „pracovní mobility“ v zemích EU a předcházet tak migraci z pouhých ekonomických důvodů (tzv. sociální turismus). Při mobilitě se předpokládá, že potrvá omezenou dobu a mladí pracovníci se vrátí do svých mateřských zemí s novými pracovními zkušenostmi. Jak bylo na konferenci zmiňováno, hlavními překážkami jsou jazykové a kulturní bariéry, včetně sociálního začlenění. K tomu má sloužit právě mentoring.

V politickém kontextu bylo podtrženo, že EU definovala „zvyšování geografické mobility“ jako jednu ze svých priorit, která má zajistit soulad mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikované pracovní síle. Dokonce je to zmiňováno jako klíčový faktor budoucího růstu EU. Součástí informací byl také výzkum agentury Eurofound k současné situaci a trendům v této oblasti (bude přiloženo).

Vypracoval: Ing. Ivo Gajdoš                   Lisabon, 30.5.2015

 

Přílohy:

EUROFOUND_Summary.doc
Members-activity-reports-Rapports-dactivités-des-membres