Veletrh Franchise Meeting Point 2013 Brno

Společnost Veletrhy Brno a.s. pořádá 2. ročník veletrhu Franchise Meeting Point, který se uskuteční na Výstavišti v Brně od 8. do 9. března 2013.
Tento veletrh je zaměřen na podporu franchisového podnikání zejména v oblasti malého a středního podnikaní. V loňském roce, kdy se konal v obnovené premiéře (dříve se konal při veletrhu Invex) se setkal s velkým zájmem jak vystavujících, tak i návštěvníků.
Dle výzkumů a studií franchisových expertů je na českém trhu stále místo pro rozvoj těchto systémů. Co je velmi zajímavé, že počet originálních českých franchisových systémů působících v ČR lehce převažuje nad těmi zahraničními.

Franchise Meeting Point se pořádá pod záštitou MPO ČR, HK ČR a AMSP ČR. Po slavnostním zahájení bude uspořádaná Panelová diskuze, na které vystoupí kromě čelných představitelů z oblasti franchisingu také náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Bedřich Danda a předseda představenstva AMSP pan Karel Havlíček.

Podrobné informace o vystavovatelích a doprovodném programu naleznete na webových stránkách veletrhu.