Valná hromada ČMA

Zasedání Valné hromady ČMA proběhlo dne 23. října 2014  v jednací místnosti V (3.patro) Svazu českých a moravských výrobních družstev v Praze 1, Václavské náměstí 21.

Na programu zasedání bylo:

  • Informace o průběžné finanční situaci a činnosti ČMA od minulé VH
  • Návrh na přizpůsobení Stanov ČMA dle nového občanského zákoníku
  • Volba volební komise pro volby členů orgánů ČMA v roce 2015

Vzhledem k tomu, že řádné zasedání Valné hromady ČMA dne 23. října 2014 nebylo usnášeníschopné, byla prezidentem asociace svolána náhradní Valná hromada ČMA na den 13. října 2014.

O výsledcích jednání Valné hromady budete v průběhu prosince 2014 zde na webu ČMA informováni.

Click to Hide Advanced Floating Content