Uplatnění kreativity při řešení dilematu současného kapitalismu