Umění v práci, aneb objevte v sobě umělce!

Umění v práci, aneb objevte v sobě umělce!

I zimní semestr zahájil Klub mladých manažerů tradičně zajímavou, avšak netradiční přednáškou s názvem „Umění v práci, aneb objevte v sobě umělce!“. Tentokrát jsme přivítali na akademické půdě Moniku Nevolovou, která pomáhá jednotlivcům i firmám formou workshopů odbourávat stereotyp v práci a bez výmluv se pouštět do realizace svých pracovních úkolů a snů.

ot2

Monika nejprve hovořila o své osobě a převyprávěla život holčičky, která se chtěla stát spisovatelkou, ale osud ji zavál ke studiu psychologie. Po svých studiích pracovala v tištěných mediích, jako dramaturg ČT a vývojář zábavy v TV Nova, aby se nakonec vrátila zpět k psychologii a osobnímu rozvoji. V nedávné době navíc pokřtila svoji knihu Bez Výmluv.

Po krátkém úvodu a malé rozcvičce na zapojení obou hemisfér se dostáváme k jádru prezentace, a to „výmluvám“.  Nad konkrétními případy nechala Monika studenty přemýšlet, a poté je shrnula do čtyř kategorií: 1) něco se někde stalo, a proto jsme nemohli něco udělat, 2) nedostatek času, 3) svalování viny na okolí (mohou za to oni) a 4) na to nemám (malá sebedůvěra).

Konkrétní důvody, proč se začneme vymlouvat jsou však tři:

  1. strach, že selžeme či něco ztratíme (teorie utopených nákladů)
  2. stereotypy – žijeme v prostředí, kde výmluva je normální (společenská lež, status)
  3. lenost a prokrastiaceot1

Zde se Monika zastavila a položila studentům otázku, zda vědí, jaký je mezi leností a prokrastinací rozdíl. Po kratší debatě se studenty rozdíl vysvětlila tak, že lenost si člověk užije, avšak při prokrastinaci máme výčitky.

V poslední části prezentace Monika nabídla řešení, jak s výmluvami zatočit. Jsou jimi ODVAHA a HRDINSTVÍ. K nim dále patří seberealizace, seberegulace a sebedisciplína.

Pod odvahou si lze představit aktivní akci, která se dá natrénovat. Měli bychom jít po hlavě do věcí, kterým se vyhýbáme. Doporučuje se též udělat si osobní SWOT analýzu.

Hrdinstvím je pak na mysli jakýsi „growjob“, kdy každý den bychom měli udělat nějakou aktivitu, kterou jsme předtím nedělali, a tím se obohatit, osobně povyrůst.

Se sebedisciplínou a seberegulací je to však již trochu těžší. Člověk by neměl chtít všechno hned, ale být trpělivý. Měli bychom se bavit již samotnou cestou k cíli a nikoliv pouze oním cílem.  Monika doporučuje zvolit si donucovadla (např. pro jedlíky vzkaz na lednici).

Zde se vracíme i k názvu prezentace, a to „Umění v práci“, které Monika popisuje jako tvořivou cestu. Dále cituji: „Mějte potěšení z toho, co děláte, protože vše, co děláte, je důležité. Každý Váš výtvor je originál a měli byste na něj být hrdí. Mluvte jako umělec a tvůrce. Vítejte chybu, vždy existuje plán B.“ Těmito výroky zakončila Monika svoji prezentaci a vyzvala studenty k vyzkoušení improvizačních cvičenot3í.

Studenti se učili prezentovat neznámé věci a nestydět se za chyby, které při prezentování udělali. Učili se jak pracovat s dramatem a svým hlasem. Dobrovolníci, kteří se účastnili individuálních aktivit, poté dostali od Moniky jako bonus její knihu Bez výmluv.

 

Kontakt:

Pavla Červená
předsedkyně Klubu mladých manažerů

Tel.: 732 571 027
E-mail: pavla@kmm.cz

Click to Hide Advanced Floating Content