Prof. Jirásek: Učit se jeden od druhého

Pětina pracujícího obyvatelstva jsou různí živnostníci. Malé podniky nebo jednotlivci stále zdůrazňují, že jich je nejvíc, ale státu k rozvoji společnosti přispívají jednou dvacetinou. Máme první vládu, v jejímž čele je nejbohatší podnikatel, navíc počeštěný Slovák. Je někdy až pozoruhodné, kdo všechno se dal do podnikání, třebaže s tím dříve nikdy nepočítal a nikdy se na to nepřipravoval. Z toho se vyvozuje, že podnikání je přirozené, že je to forma koupě a prodeje, je třeba jen chuti a odvahy.

Nejrozšířenější podobou přípravy k podnikání bývá učit se jeden od druhého. Až závratně narostl arzenál článků, knih, kurzů, festivalů věnovaných podnikání, řízení podniků, osobnosti vedoucích a zaměstnanců, odbornosti managementu. Vydává se neuvěřitelných jedenáct tisíc knih ročně a téměř kolem třetiny prý má vztah k manažerské činnosti. (Ekonomie, sociologie, psychologie, ekologie, právo, etika, rozvinutým odbornostem jako marketing, finance a úvěr, obchod, účetnictví, personalistika, mnohotvárné inženýrství, design, normalizace atd.) Zvídavý manažer si pořizuje knihovnu, kam ukládá, co ho nejvíc zaujalo. Na Západu nápad jaksi zastupuje teorii, k níž lidé povětšině nejsou připravováni.

l1

Některé nápady přijdou zčistajasna, bez vnějšího důvodu. Tak prý si někdo pomáhal s drátem přidržovat papíry, které patří k sobě. Vznikla sponka, již používají ve všech kancelářích na světě. Americká manažerská asociace vyjmenovává tři hlavní důvody k nápadům (reedice Manager´s bookshelf, v úvodu): Zaprvé – věda objevila nebo vynalezla něco nového, co zavdává důvod k řadě nápadů. Dejme tomu laserovou technologii. Zadruhé na sebe upozornila neuspokojenou potřebou, dejme tomu, že výroba roste a přemisťuje se stále více materiálu (material handling), je třeba vozíků, ty na benzin kazí vzduch, přednost mají elektrické a jejich baterie se dobíjejí v noci. Zatřetí – někdo, kdo přišel na dobrý nápad, chce získat stoupence a tiskem si přivydělá.

Nápad obvykle má prostředí, v němž vzniká. Nestačí chopit se pouze samotného nápadu, ale je nezbytné uvědomit si, že bude uplatněn v odlišném prostředí, a to jej ovlivní, v podobném, lepším, nebo naopak horším smyslu. Ostatně mají svůj význam nejen kladné, avšak i záporné nápady – je třeba se poučit také z chyb druhých. Občas se má dát pozor, aby vám nesdělovali zápletky, jež mají odvést váš zájem z pole sousedovy konkurence.

ideas

Učit se jeden od druhého je nejčastější způsob zdokonalování podnikatelské a manažerské schopnosti. Je otázka, zda je to také nejlepší způsob, nejvíce prospěšný rozvoji podniku a jeho výdělku. V celém předchozím století se vedla diskuse, zda je třeba více teoretické průpravy a vědy, anebo praktického důrazu či obratnosti. Nejčastěji se dospívá k teorii a vědě.

Porozumět řízení teoreticky předpokládá obšírnou znalost a schopnost oddělit jednotlivosti a nazírat na problémy souhrnně, zobecněným způsobem, nebo jak se říká „v pojmech“. Věda už předpokládá celistvější pojmový systém, znalost vývoje, snahy vyspělých vědců. Dostat se dopředu, udržovat si přední místo, předpokládá především práci s pojmy. Tím se také vysvětluje časté vyzývání k teorii řízení, pokud to podnikateli nebo manažerovi umožňuje jeho vzdělání a skladba mysli.

ideas_2

Manažerů s nápady je všude asi stejně, více tam, kde je více teorie a vědy. Spoléhat, že naši lidé mají nápady a že to zajistí náš vzestup, je trochu dobrodružné. U nás hraje největší úlohu, že po „sametové revoluci“ byla rozprodána podstata průmyslu a po dvaceti pěti letech v národním vlastnictví zbyla jeho třetina a možná ještě o něco méně. Cizí majitelé kapitálu k nám nechodí ani „dát práci“, ani snížit státní a společenský dluh, nýbrž vydělávat. Jejich kapitál využívá naší odbornosti a bezpečnosti práce, zisky však putují jinam.

Při všem opatrném přístupu k nápadům, je třeba uznat jejich význam. Před časem vyvolal vzrušení Nicholas Taleb svou kuriózně nazvanou knihou „Černá labuť“. Upozorňuje v ní, že pokrok může vzejít i z nečekané výjimky.

 

profesor Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Čestný děkan CMC Graduate School of Business
Profesor mezinárodního strategického řízení
Člen Inženýrské akademie při AV ČR
Čestný člen Svazu průmyslu a dopravy
Čestný člen České manažerské asociace
Čestný člen Českého komitétu pro vědecké řízení