Účinné změny nelze dosáhnout starými osvědčenými postupy

Turbulentní vývoj současné globální ekonomiky staví všechny organizace (a organizace, působící v ČR, nejsou žádnou výjimkou) před nutnost rychle a pružně se přizpůsobit změnám v jejich okolí, které tento vývoj vyvolává. Musí výrazně a radikálně měnit své stávající podnikatelské chování. Aplikovat nové znalosti, nastavit nové interní procesy, změnit v nich panující sociální klima a především musí dojít ke změnám v myšlení jejich manažerů. Tyto změny jsou náročné, mnohdy bolestné a vesměs nepříjemné. Nutí organizace (a všechny jejich pracovníky) opustit zóny komfortu tradic minulých úspěchů a zvládnutých rutin výkonu podnikatelských aktivit; přitom nenabízí žádné budoucí jistoty jako kompenzaci s tím spojených nepříjemností. Provedení těchto změn je však nevyhnutelné. Jedinou jejich alternativou totiž je postupný a neodvratitelný zánik.

V říjnovém čísle roku 2013 prestižního časopisu Harvard Business Review (věnovaného tématu: The radical innovation playbook – How to engineer breakthrough ideas) byly na téma potřeby radikálních změn uveřejněny tři zajímavé příspěvky, jejichž hlavní myšlenky si dovoluji ve své interpretaci nabídnout členům ČMA. Jedná se o změny v koncepci práce s lidskými zdroji, zaměřené na talenty, o změny v pojetí pracovního poměru znalostních pracovníků a o změny v investiční politice při tvorbě otevřených inovací.

Každý čtenář zcela oprávněně namítne, že nutnou podmínkou úspěšného upevnění těchto změn ve vnitřním prostředí organizací je provedení změn v institucionálně-právním prostředí, ve kterém organizace své podnikatelské aktivity realizují. Je tu však nebezpečí, že organizace budou vyčkávat s provedením potřebných změn do doby, než bude pro jejich přijetí vytvořeno příznivé prostředí. A naopak, odpovědné instituce nebudou iniciovat změnu prostředí do doby, než si to vyžádají měnící se organizace. Tomu se musíme vyhnout; ke změnám je nutné přistoupit okamžitě a bez váhání. Ke změnám prostředí musí docházet paralelně tak, aby se mohly obě kategorie probíhajících změn ovlivňovat a navzájem se přizpůsobovat.

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Zbyněk Pitra
předseda Rady expertů ČMA

Click to Hide Advanced Floating Content