Trvale udržitelná výstavba 2015

Národní stavební centrum pořádá v Brně ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou (CBCSD) pro udržitelný rozvoj zahajovací konferenci k  Mezinárodnímu stavebnímu veletrhu IBF 2015

TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2015

Udržitelné stavebnictví a průmysl, metodika BIM, udržitelnost a veřejné budovy, nástroj CESBA, udržitelnost bytové výstavby, projekt Annex 56 v Brně, renovace bytového domu, využití odpadního materiálu při výstavbě, systém rekuperace ve veřejných budovách.