TOP Manažerský kulatý stůl

Téma:
Jak efektivně vést firmu a tým v době globální digitalizace. Kdo je moderní manažer 21. století?

Nad revolučními proměnami manažerských pozic v souvislosti s tím, jak technologie a technika zasahuje do života firem, se stále více diskutuje. Například manažeři s hlubokou specializací IT, ale vyzbrojeni vynikajícími komunikačními dovednostmi a všeobecným rozhledem, začínají být stále vyhledávanější. I to byl námět setkání TOP manažerů a majitelů firem organizované Regionálním klubem Brno, jež se uskutečnilo 14. a 15. ledna v Mikulově. TOP manažerský kulatý stůl na téma Jak efektivně vést firmu a tým v době globální digitalizace nastolil spojovací otázku: Kdo je moderní manažer 21. století? Akcí, jíž se zúčastnilo 14 špičkových manažerů a majitelů firem, moderoval Vít Buchta, místopředseda ČMA Regionálního klubu Brno, partnerem byla Česká asociace Interim Managementu.

Závěry pro praxi, které ze setkání vyplynuly, by se daly shrnout v následujících bodech:

  • v době digitalizace je třeba zhruba po dvou letech revidovat ICT včetně mobilních operátorů a smlouvy s nimi uzavřené
  • aplikace na řízení procesů a firem je třeba mít uloženou na cloudech – důrazně je třeba dbát na bezpečí, náklady nové verze
  • v moderní firmě je třeba efektivně pracovat s talent managementem, budovat účinně firemní kulturu a důvěru v zaměstnance a také zaměstnanců ve firmu a majitele
  • důvěřujte svým zaměstnancům, dejte jim prostor a získejte je pro vaši strategii – vrátí vám to
  • využívejte marketing na sociálních sítích jako moderní způsob rozvoje networkingu a jako nástroje pro budování značky
  • majitel se musí stát součástí promyšlené strategie podniku a nesmí brzdit její rozvoj
  • každý majitel musí mít po odchodu z exekutivní role pro něj zajímavý životní i pracovní cíl – rozvoj majitelských paradigmat
  • majitel musí být lidským i odborným leadrem, a to na základě svých odborných kompetencí
  • konání majitelů se nemá týkat jen byznysu a rodiny, ale také společenských a charitativních aktivit
  • majitelé mají etickou povinnost rozvíjet firmu nejen s ohledem na sebe, ale také s ohledem na zaměstnance a celou společnost

A jak účastníci setkání hodnotili? Jeden ohlas za všechny. Autorem je Filip Šejba, jednatel firmy WALMAG MAGNETICS s.r.o.:

„Jsem rád, že jsem měl možnost poznat mnoho nových a velmi zajímavých lidí, chtěl bych poděkovat za to, že jste mě obohatili o nové pohledy i zkušenosti. Všechny tři hlavní diskuze pro mě byly přínosné a nutí mě přemýšlet o tom, co dělám a jak to dělám a také, co se děje kolem mě. Nečekaná diskuze na téma manažer/majitel mě utvrzuje v tom, že jsem nastoupil správnou cestu, která není jednoduchá, a také, že bude v průběhu času čelit ne málu často nečekaných překážek. Neuvěřitelně komplexní byla i rozprava na téma CRM, která se vyvinula z prezentace o digitálních možnostech a utvrdila mě v přesvědčení, že velmi dobré CRM je slušným základem pro zdravé fungování moderní firmy, a že se nejedná o pouhý organizátor obchodních aktivit pro obchodníka a nástroj jak řídit obchodní tým, ale že jde o víc. A rovněž o tom, že je třeba angažovat v těchto procesech prakticky celou firmu.“

Pro dokreslení aktuálnosti tématu jsme ještě vybrali informace z tiskové zprávy agentury Hill + Knowlton Strategies z léta 2015:

Novou a zároveň nepostradatelnou pozicí v IT odděleních velkých nadnárodních firem se stává takzvaný Chief Digital Officer, člověk zodpovědný za hladký přesun celého „analogového“ byznysu do digitálního prostředí. V posledních dvou letech tuto pozici obsadilo na tisíc firem po celém světě. Vyplývá to z údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů.

Původní úkoly pro CDO se týkaly ve většině případů pouze digitálního marketingu a působnosti subjektů na sociálních sítích. Dnes už se ale mnohem více dostává do kontaktu s přímým prodejem, výrobou, službami nebo lidskými zdroji.

„Ve své relativně krátké dvouleté historii tato pozice prošla mírným vývojem a dnes platí, že ideální CDO by měl úzce spolupracovat s výkonným ředitelem, členy rady a měl by mít na starosti digitální strategii společnosti,“ říká Jozef Papp, ředitel české pobočky Stanton Chase.

Poskytovatelé služeb se potřebují přizpůsobit rychlému vývoji potřeb zákazníků a nových technologií a zároveň se vypořádat s výzvami a příležitostmi, které přináší rychle se měnící tržní podmínky. Tyto společnosti potřebují CDO, který je schopen vést přechod do digitálního světa. Samotné technologické know-how však nestačí.

„CDO je zodpovědný za digitální transformaci firmy, což obnáší například i podporu a věrnost značce na sociálních sítích. Může to být třeba IT expert nebo bývalý generální ředitel, který je zodpovědný za adaptaci moderních digitálních technologií, jako jsou mobilní aplikace nebo marketingové trendy ve všech odděleních firmy. CDO se snaží vytvořit infrastrukturu a plánuje strategii co nejlepšího využití, zatímco CIO ji spíše udržuje,“ vysvětlujil Jozef Papp.

Postupem času by měl ovlivnit každého zaměstnance, takže by firmy fungovaly jako plně digitalizované, integrované a vysoce flexibilní jednotky. Právě součinnost, ke které by měl CDO všechny zaměstnance vést, bude znamenat největší konkurenční výhodu v digitálním prostředí pro příštích několik let.

.

pro ČMA vitaPR