Tématické setkání s manažery

Česká manažerská asociace Si Vás dovolila pozvat na tématické setkání s manažery. Obsahem tohoto setkání byly změny v odpovědnosti a péči řádného hospodáře od 1. 1. 2014, rizika jednatelů, ekonomické analýzy a hospodaření firem. O zkušenosti z praxe mnoha firem se s Vámi podělil kolektivní člen České manažerské asociace RNDr. Jaroslav Jochman, dlouholetý společník a jednatel společnosti VVV MOST spol. s.r.o.

Setkání se konalo ve středu 26. 11. 2014 od 16 hodin na adrese sídla České manažerské asociace, Václavské náměstí 21, Praha 1.