Tajemství úspěchu v globální konkurenci

Na poslední setkání Klubu mladých manažerů zimního semestru přijala pozvání Olga Kupec, MANAŽERKA ROKU 2012. Na přednášce s názvem ,,Tajemství úspěchu

v globální konkurenci’’ představila studentům svou firmu, její historii, vývoj, aplikované způsoby motivace zaměstnanců, rizika trhu i postřehy ze svého života. olga_kupec

Firma Abydos, ve které Olga Kupec působí, je jednou z největších společností věnující se slévání a obrábění odlitků. Jméno Abydos je ve skutečnosti odvozeno od názvu staroegyptské nekropole, což nebyl záměr, ale pouhá náhoda při spěšném hledání originálního označení. Důvod, proč se Olga rozhodla pro práci v odvětví průmyslu, je jednoduchý – baví ji to. Dodala, že bez zápalu, se práce dělat nedá. Po studiu matematiky a fyziky na pedagogické fakultě měla možnost studovat v Regensburku. Dále dostala příležitost pracovat ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi. Když poté vstoupila do nynější organizace, byla to ještě malá dceřiná firma německé společnosti. Z tehdejších 20-ti zaměstnanců se rozrostla na firmu zaměstnávající okolo dvou set pracovníků. Neboť předchozí jednatel byl Němec a drtivá většina zákazníků byli také z Německa, obávalo se vedení Abydosu, že se vazby po odkoupení firmy přetrhají. To se však díky profesionálnímu přístupu nestalo.

Přítomné studentky se zajímaly, zda-li Olga vnímá své postavení manažerky ženy, jako znevýhodňující oproti vedoucím mužům a zda-li měla nějaké negativní zkušenost. Na jejich otázky Olga odpověděla, že se k daným poměrům nikdy nijak nestavěla a vždy byla k věcem postavena. „Někdy podřízení neberou ženské vedení úplně vážně, hlavně z počátku. Mají jiná očekávání.“ Olga si svou profesionalitu udržuje odstupem, pokud jde o práci, nesmí se to míchat s ničím jiným. Zajímavá kapitola její přednášky se týkala aktuálních žalostných poměrů zadlužených obyvatel Karlovarského a Plzeňského kraje. Místní vysoká nezaměstnanost v souvislosti s neuspokojenou poptávkou po pracovní síle ze strany Abydosu ze začátku nedávala smysl. Až po důkladnějším prozkoumání vedení firmy se zjistilo, že většina nezaměstnaných vyučených lidí se tak zadlužila, že jakkoli placená dostupná práce se jim nevyplatí. Začnou-li vydělávat, bude jim vydělaný příjem odebrán a v konečném důsledku jim zůstane pouze životní minimum, které mají, i když nepracují. Olga Kupec zdůrazňovala studentům důležitost personálních strategií. O své zaměstnance je třeba se starat. V několika případech už dokonce pomohla svým podřízeným s oddlužením, neboť dobré zaměstnance je třeba si udržet.

 

Kontakt:

Pavla Červená
předsedkyně Klubu mladých manažerů

Tel.: 732 571 027
E-mail: pavla@kmm.cz