Švýcarský den v Brně

Jednou z prvních oficiálních akcí nově „zrestartovaného“ klubu byl dne 30.9.2014 pracovní oběd se švýcarským velvyslancem, na který volně navazovala setkání nejen s vedoucími jednotlivých projektů CEITEC, ale i s manažery ČMA Regionálního klubu Brno. Celá akce se uskutečnila v prostorách Technologického parku Brno v době konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ukázalo se, že právě taková setkání přispívají ke vzájemné podpoře, zlepšení pochopení potřeb a nastavení komunikace mezi vědou, výzkumem a praxí. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.

01    02

 

CVVOZE
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Na jeho realizaci se podílí čtyři odborné ústavy: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Ústav automatizace a měřicí techniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav elektroenergetiky.
Svými odbornými kapacitami a vybavením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, elektroenergetika) zejména, ale ne výhradně, ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice. Centrum navazuje na dlouholetou tradici výzkumu a vývoje pod hlavičkou fakulty a aspiruje na to stát se respektovanou institucí evropského významu. Disponuje novými laboratořemi vybavenými pro výzkum výkonových spínacích prvků, vn a vvn simulacemi. Od letošního roku je již v plném provozu.

NETME
05NETME Centre je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Aktivity centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům snadný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál. Výzkumné a vývojové portfolio je z oblasti energetiky, procesů a ekologie, letecké a automobilní techniky, mechatroniky, virtuálního navrhování a zkušebnictví a progresivních kovových materiálů. Od letošního roku je v plném provozu.

 

 

Ing. Zdeněk Bílek
KAM SIKA CZ a předseda ČMA Regionálního klubu Brno

e-mail: bilek@cma.cz

tel.: 602 500 321