Studie návrhu materiálových toků ve skladu – logistický workshop