Stres připravuje EU ročně o 617 miliard eur

ZOBRAZIT CELOU FOTOGALERII

 

Komentář Pavla Kafky, čestného prezidenta České manažerské asociace, z mezinárodní konference Time to end stress: Professionals & Managers in the front line, která se konala 17. – 18. října 2019  v Lisabonu.

V rámci letos realizovaného vstupu ČMA do evropské manažerské asociace CEC European Managers se zástupci ČMA zúčastnili mezinárodní konference s názvem Time to end stress: Professionals & Managers in the front line. Pořádána byla platformou odborových a profesních asociací Eurocadres a CEC European Managers za podpory Evropské unie.

Cílem konference bylo uzavřít dlouhodobý projekt zajišťování dat a zhodnocení uvedené problematiky jednotlivými evropskými profesními a odborovými organizacemi. Následně bude iniciována kampaň s cílem  vydání příslušné direktivy EU, která by  zajistila řešení problematiky.

Jako hlavní argument bylo uvedeno, že 28%  zaměstnanců v dělnických a podobných profesích hlásí ohrožení psychosociálními riziky v zaměstnání. U “bílých límečků “ to je 42%. Celkové ztráty takto způsobené „absence“ v zaměstnání, sníženého pracovního výkonu či dřívějších odchodů do důchodu jsou odhadovány na 617 miliard eur ročně, což je čtyřnásobek ročního rozpočtu EU.

Konference se zúčastnili zástupci 19 zemí. Vystoupili na ní mimo jiné zástupci Europarlamentu, ILO, profesních asociací jako je například European Junior Doctors  nebo International Bar Association.

Konference nepřinesla ale žádné významně nové pohledy – jejím hlavním cílem bylo uzavření přípravy k zahájení kampaně za přijetí relevantní direktivy EU.

Přístup k analýze nebyl zcela holistický, chyběl širší sociologický pohled. Za hlavní příčinu současného neuspokojivého stavu byl označen organizační a manažerský model řízení. Z mého pohledu byla opomenuta témata jako je například konflikt krátkodobých finančních zájmů vlastníků (viz prof. Stiglitz – „shareholder capitalism”) s  potřebami dlouhodobě udržitelného rozvoje firem. Rovněž byla opomenuta snižující se schopnost mladých  generací vyrovnávat se se stresem, neboť v celém systému školního vzdělání převažuje snižování nároků. Rovněž převládající společenské klima mladých lze charakterizovat jako „Don’t Worry, be Happy“ – užít si. Mladí jsou tak konfrontováni se složitými  pracovním a vztahovými podmínkami až při nástupu do zaměstnání.

Konference byla organizována s malým prostorem pro diskusi, proto jsem moje výše uvedené připomínky “deponoval”  v rozhovoru jednak u prezidenta Eurocadres Martin Jefflen  a u tajemníka CEC European Managers Mateo Matarazzo.

 

  • Odkaz na fotogalerii ZDE
  • Další informace o konferenci ZDE
  • Informace o CEC European Managers ZDE