Strategie sítí 5G v ČR – šance pro průmysl

Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Českou manažerskou asociací připravila na úvod druhého dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října první veřejnou prezentaci „Strategie sítí 5G v ČR a rozvoj průmyslu“. V rámci panelové diskuze významných odborníků zde náměstek Sekce digitalizace a inovací MPO Petr Očko představil vizi národní strategie implementace sítí 5G se zaměřením na podporu průmyslových aplikací Internetu věcí (IoT). „Implementace technologií 5G přispěje k rozvoji sítí nové generace NGA a ještě více otevře cestu k rozvinuté digitální ekonomice,“ říká Petr Očko.

Jaké jsou ale předpoklady implementace těchto technologií? Celý proces nelze realizovat bez komplexu sítí 5G, analytických nástrojů pro práci s velkými objemy dat (big data) s využitím umělé inteligence a Internetu věcí. Rozvoj sítí 5G představuje celosvětový fenomén, který umožní zajistit plošnou dostupnost služeb, komunikaci s pohybujícími se objekty i nabídnout pevná připojení, kdekoliv je to účelné. Specifikace sítí 5G jsou navrhovány s cílem uspokojit potřeby celých odvětví. Počty bezdrátově připojených zařízení zásadním způsobem narostou o nejrůznější čidla, snímače, regulační prvky, přístroje a stroje.

Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny, znamenají navíc zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu pevných optických sítí. Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek, k němuž jsou připojovány další systémy a subsystémy, a dochází ke vzniku rozsáhlé komunikační platformy. Výchozí pojetí 5G jako rádiové komunikace se tím podstatně rozšiřuje a přizpůsobuje potřebám konkrétních uživatelů. I samotná konfigurace sítí se bude přizpůsobovat jejich potřebám. Takové sítě se vyznačují nízkou latencí (tj. vysokou rychlostí odezvy) a splňují požadavky na vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosu apod.

Cílem implementace a rozvoje sítí 5G je podpořit nové příležitosti pro průmysl ČR a pozvednout rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší úroveň.