Strategie rozvoje Prahy

PROGNOSTICKÝ KLUB ČMA S…náměstkyní primátorky prof.Ing.E.Kislingerovou,CSc.

1. března2018 od 17 hod. zasedací místnost A, 4. patro, SČMVD, Václavské nám. 21

Moderace: doc.RNDr.Bohumír Štědroň,CSc. / předseda Prognostického klubu

Původní zpráva