Smluvní vztahy

5.2.2019 @ 08:3017:00

4.950 bez DPH + 1 vstup zdarma / členové ČMA 50% sleva

Seznamte se s právní úpravou závazků, jaké jsou konkrétní typy smluv, jak může probíhat soudní řízení v případě vymáhání pohledávek a spoustou dalších informací.

PŘIHLÁSIT SE

Cíle vzdělávací akce 

Cílem akce je seznámit účastníky se základní právní úpravou občanského zákoníku týkající se smluvních vztahů, konkrétně se účastníci zaměří na otázku vzniku závazků a vůbec obecně na otázky kontraktačního procesu. Významná část školení bude věnována vymáhání pohledávek včetně popisu průběhu soudního řízení a následného exekučního vymáhání a s tím souvisejících otázek zajištění závazků.

Zajistíme požadovanou dokumentaci dle pravidel OPZ.

Cílová skupina

podnikatelé, živnostníci, manažeři, administrativní pracovníci, vedoucí pracovníci, veřejnost

Program

  • 1. blok: obecné náležitosti uzavírání smluv v občanském právu
  • 2. blok: konkrétní smluvní typy
  • 3. blok: diskuse, ověření znalostí (30 minut)

 

Lektor Centra andragogiky s.r.o.: JUDr. Kateřina Skoumalová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 se věnuje advokacii, od r. 2001 jako samostatná advokátka. Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo pracovní, občanské, z něj nejvíce na nemovitosti, spolupracuje s několika realitními kancelářemi. Dále poskytuje právní pomoc v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné), v trestním právu jednak jako obhájkyně hájí práva obviněných, jednak jako zmocněnec zastupuje práva poškozených. S Centrem andragogiky spolupracuje od r. 2013, lektoruje semináře z pracovního práva, občanského práva, trestního práva. V rámci dnů otevřených dveří se účastnila projektu volné diskuse nad problémy běžných občanů.  Největším společným projektem byla série seminářů na téma nového občanského zákoníku v letech 2014 – 2015.