Smart Life – životní styl pro udržitelný rozvoj

25. ledna 2018, od 9 hodin, EY Na Florenci 2116/15, Florentinum budova D, 8.patro, Praha 1

Smart technologie představují významnou společenskou sílu založenou na primárním smyslu slova smart, která umožní žít náš každodenní život odpovědnějším a udržitelnějším způsobem. Vytvoří kategorii nového životnímu stylu Smart Life. Podílejí se na tom možnosti významného fenoménu současnosti – Internetu věcí (IoT).

Vedle lákavých technologických aspektů se konference soustředí rovněž na společenské důsledky a na to, jak navrhovat úspěšné socio-technické systémy. Sociální inovace mají rozhodující vliv na to, zda se technologická inovace rozšíří. Pouze pokud vývoj IoT skutečně vyústí ve společenskou přidanou hodnotu, může být duální charakter socio-technických inovací naplněn.

PROGRAM:

  • 9:00 – 9:20 prezentace: Petr Štěpánek, CBCSD
  • 9:20 – 9:40 prezentace společnosti EY s.r.o.
  • 9:40 – 10:00 Ing. Ladislav Mazač, Gordic spol. s r.o.: Energie pod kontrolou
  • 10:00 – 10:20 prezentace společnosti E.ON
  • 10:20 – 10:40 Ing. Vladislav Korecký, MyMight: IoT Integrační Platforma (Proč jí potřebujete)
  • 10:40 – 11:00 Vít Šumpela, Technologická agentura ČR: Programová podpora aplikovaného výzkumu v roce 2018
  • 11:00 – 11:20 Ing. Vít Janovský, UCEEB ČVUT: Monitoring vnitřního prostředí na SŠ
  • 11:20 – 11:40 prezentace Platforma Internet věcí

Programem konference provází Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel CBCSD

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz. Vstup zdarma.
.

Původní zpráva