Shromáždění delegátů

Tisková informace ze Shromáždění delegátů ČMA z.s.,
konaného 16. 4. 2015

Shromáždění delegátů, nejvyšší orgán České manažerské asociace, z.s. (zapsaný spolek dle nového Občanského zákoníku) zvolilo na svém zasedání dne 16. 4. 2015 nové prezidium, které následně, dle stanov, zvolilo nejvyšší představitele ČMA na další pětileté období.

Prezidentem byl opět zvolen Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., viceprezidenty Mgr. Jan Března, Ing. Ivo Gajdoš, Ing. Jaromír Hájek a Ing. Jan Muhlfeit. Členy prezidia jsou dále Mgr. Olga Kupec, Ph.D., JUDr. Stanislav Moural, MBA a Ing. Renata Mrázová. Předsedkyní kontrolní a revizní komise byla zvolena Ing. Věra Hnátová.

Shromáždění delegátů dále schválilo zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014, jakož i plány činnosti na rok 2015, který je rokem 25. výročí založení ČMA.

Usnesení Shromáždění delegátů ke stažení zde.

DSC_0240 DSC_0219