Shrnutí prvního půlroku 2020 v náboru top managementu

JAKÉ BYLO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2020 VE SVĚTĚ TOP MANAŽERŮ?

naše studie pro Vás, zde: ČÍST VÍCE

 

Přestože byl nábor seniorních manažerských rolí od ledna do května nižší než v loňském roce, máme pro Vás dobrou zprávu a tou je, že v červnu začaly firmy opět nabírat. Celkový počet změn za první půlrok se tak vyrovnal těm z loňského roku.

V červnu do nových rolí také nastoupili manažeři, kteří původně měli začít v období korona krize, ale společnosti se rozhodly jejich nástup a adaptaci posunout o dva až tři měsíce později, a to právě na červen.

Nejaktivnější v náboru seniorních manažerů byly ICT služby a Bankovnictví.

V druhém kvartálu roku 2020 přibližně třetina firem pozastavila nábor. Ve většině firem avšak nábor klíčových rolí pokračoval i během korona krize a stále pokračuje.

Nižší manažerské role společnosti obsazovaly interními kandidáty, od kterých se očekávala schopnost se rychle naučit nové technické dovednosti a adaptovat se na novou roli v online prostředí.

Zásadní změnou v náboru bylo upřednostnění osobnostních charakteristik kandidátů před technickými dovednostmi. 

Jak se mění očekávání při náboru

Až 75% manažerů tvrdí, že při náboru členů svého týmu jsou pro ně důležitější osobnostní charakteristiky, především flexibilita, rychlost a schopnost se učit nové věci, než technické dovednosti a expertíza.

Nejenom firmy změnily během korona krize svá očekávání.

Přechod na „remote working“ způsobil, že manažeři ve středním a nižším managementu, nebo i specialisté mimo IT, kde byl tento způsob již běžný, začínají být otevření práci pro více společností nebo práci na časově omezených projektech. Chtějí také pracovat na zkrácené úvazky a mít více času pro sebe a svoje zájmy.

ČÍST VÍCE

 

by Lucie Teisler | 09 / 07 / 2020