Setkání s mezinárodně uznávaným neurofyziologem

Počátkem října se členky Klubu manažerek sešly s prof. Sykou – již tradičně v Kooperativě (díky člence klubu JUDr. Haně Machačové, člence představenstva a náměstkyni generálního ředitele).syka

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., je přední český, ale i světově proslulý neurofyziolog. Jeho specializací je studium funkce mozku, zejména sluchového systému. Je členem řady českých i mezinárodních vědeckých institucí a za svou práci získal řadu mezinárodních ocenění.

A právě o mozku, jeho různých funkcích i současném stavu výzkumu ve světě na našem setkání velmi zajímavě vyprávěl. A protože – jak již bylo uvedeno – jeho specializací je sluch, hovořil hlavně o něm: jak funguje vnitřní ucho, kde je sluchové centrum v mozku, jak vnímáme řeč, hudbu či jiné zvuky. Musel ovšem připustit, že mnohé ještě nevíme a v lecčems tápeme.

Prof. Syka podrobně studuje i vliv hluku na náš sluchový systém a jak zdůraznil, největší hrozbou je pro nás nadměrný, intenzivní hluk, který může způsobit nevratné poškození sluchu. Na grafech nám vysvětlil práh citlivosti i práh bolesti při vnímání zvuků. Rovněž zmínil, že na náš sluch mohou mít negativní vliv i některé léky. A řeč přišla i na degenerativní onemocnění (stařeckou nedoslýchavost).

Dále třeba uvedl, že na světě se rodí 1-2 neslyšící děti z 1 000, což u nás znamená okolo sta dětí ročně. Proto se dnes provádí screening sluchových vad novorozenců, a pokud se zjistí problém, lze jim voperovat tzv. kochleární implantáty, které jim umožní obstojně slyšet. Pokud se tak stane brzy, během prvních let jejich života, mohou se tyto děti naučit i mluvit. Čím později, tím jsou výsledky bohužel horší.

V živé diskusi, která se soustředila na mozek obecně, odpověděl prof. Syka na řadu zajímavých dotazů. Veselost vzbudila jeho odpověď na otázku, jak aktivovat mozek. Odpověděl totiž, že pokud jde o něj, jeho mozek aktivuje luxování. Ale má to vědecké zdůvodnění – mechanická činnost rukou a nohou mozek „osvobodí“ a ten se může soustředit výhradně na duševní činnost. Podobně prý může působit mechanické řízení auta nebo mechanické ovládání počítačové myši.

O počítačích se ostatně také dost hovořilo. Jak prof. Syka zdůraznil, v dohledné době skutečně nepřijde v úvahu, že by počítač lidský mozek nahradil. Ale poukázal na to, že počítače náš mozek podstatně ovlivňují, a jako příklad uvedl, že děti používající počítač většinou nečtou, což postupně mění činnost jejich mozkových center řeči.

Pro zajímavost uveďme, že prof. Syka je manželem členky Klubu manažerek prof. MUDr. Evy Sykové, ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Manažerky roku 2011 a senátorky.Hana Petrová

Click to Hide Advanced Floating Content