Setkání s Manažerkou roku 2016 Martou Novákovou

Manažerka roku 2016 Marta Nováková navázala na tradici Klubu manažerů roku a pozvala členy klubu a České manažerské asociace do svého rajónu – černé perly Moravskoslezského kraje – Ostravy. Společnost U&SLUNO, kterou Marta Nováková zakládala a je její předsedkyní představenstva, pozvala členy klubu na prohlídku ostravského superpočítače Salomon a následně do kavárny Bolt Tower s jedinečnou vyhlídkou na průmyslové město, kde probíhala neformální diskuze s úspěšnou manažerkou roku Martou Novákovou. Diskutovalo se nejen o tom, jak úspěšně vést firmu k růstu, ale také o tom, jak pracovat s mladou generací nebo s profesionály v oblasti IT – slangově řečeno ajťáky. S tím vším se totiž Marta Nováková ve své firmě potýká.

Do managementu musíte zapojit lidskost, řídíte lidi, ne stroje. Podle mého názoru je management dosahování vlastních výsledků cizíma rukama. Musíte lidi namotivovat, abyste byli úspěšní,“ svěřila Marta Nováková svůj přístup k řízení lidí. „Aby všichni měli motivaci, je potřeba vytvářet společné hodnoty, které sdílí. To platí pro řízení lidí ve všech oblastech, ať už se jedná o stavaře, učitelky nebo ajťáky.“

Právě o řízení programátorů a IT odborníku ví Marta Nováková své. Společnost U&SLUNO je totiž IT firmou dodávající softwary do obchodních řetězců. „Naše IT pracovníky rozděluji hned na začátku, a je to poměrně jednoduché. Ti, co neumí gramatiku, přemýšlejí pouze v jedničkách a nulách. Jsou schopni vedle sebe několik hodin  a dnů sedět a komunikovat přes e-maily. Zhruba před deseti lety jsem našim ajťákům na čas zakázala používat veškeré technologie. Ze začátku chodili jako zbloudilé ovce, protože nevěděli, co s časem. Ale ukázalo se, že to byl dobrý tah, protože řada z nich se poprvé skutečně s některými kolegy opravdu bavila.“  Tato zkušenost přivedla Martu Novákovou k rozhodnutí pořádat jednou ročně all-staff meetingy, kde se sjedou všichni zaměstnanci firmy (dnes je jich již 120) a povídají si.

Na otázku, zde lze rozmluvit ajťáky, Marta Nováková odpověděla: „Ano, dá se to. Ale využili jsme k tomu poradenskou firmu, která nám na to vytvořila speciální metodiku. Tu stále uplatňujeme. Na každý meeting nastavíme komunikační téma, nalosujeme zaměstnance ke stolům tak, aby byli z různých oddělení a projektů a mohli se tak lépe poznat. Následně u stolů pokládají otázky managementu. Platí zásada, že na každou otázku musí dostat odpověď. Nutí je to u stolu komunikovat a vytvářet si priority.“

Marta Nováková je nejen předsedkyní představenstva U&SLUNO, ale stojí také v čele Asociace obchodu a cestovního ruchu. Patří k výrazným manažerkám i podnikatelkám v jednom a její příběh zní jako neuvěřitelný. Firmu postihlo několik katastrof, přesto se Martě Novákové vždy podařilo se situací se optimisticky vyrovnat. Její manažerské dovednosti a intuice jí vždy napovídají, že je třeba se nebát vidět nové příležitosti a výzvy namísto hledání odpovědí na otázky, proč něco nejde. Marta Nováková není snílek a neumí stavět vzdušné zámky. Své rozhodování staví na faktech i vědomí, že když člověk za něčím jde, výsledek se musí dostavit. Aby uměla zvládnout všechny povinnosti, musela se naučit také odpočívat: při adrenalinových sportech či cestování.