Seznamte se s krásami zemědělství a se skupinou Všestary Group

V Hradci Králové 16. 6. 2017

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost Zemědělské družstvo Všestary pořádaly 15. června 2017 od 13.00 hodin další diskusní kulatý stůl v sídle společnosti Zemědělské družstvo Všestary tentokrát na téma Seznamte se s krásami zemědělství a se skupinou Všestary Group.

Úvodem všechny zúčastněné přivítala předsedkyně klubu RKS PhDr. Marie Jírů, po té následovalo představení účastníků a jejich sdělení o očekávání od kulatého stolu.

Následné slovo bylo předáno předsedkyni představenstva a ředitelce Ing. Monice Nebeské, která všem přítomným představila společnost Zemědělské družstvo Všestary a celou skupinu Všestary Group, jejímž posláním je neustálá inovace, zlepšování a neúnavné hledání dalších příležitostí, uchování si statutu spolehlivé a hrdé společnosti zajišťující pracovní místa nejen pro mikroregion. Společnosti, která chce mít svůj viditelný podíl na živém příběhu kulturního dědictví venkova a jeho krajiny, protože to je stejně důležitý cíl zemědělství, jako kvalitní potraviny.

Po představení společnosti se všichni účastníci odebrali k mikrobusu a společně postupně navštívili stěžejní pilíře skupiny Všestary Group:

  1. rozsáhlá pole cibule s odborným výkladem o tajích jejího pěstování
  2. technologické zázemí cibule ve Všestarech – skladové prostory s nejmodernější skladovací technologií, třídičky a baličky cibule

poznámka pod čarou: účastníci zjistili, že skladování cibule (obvykle od října do června následujícího roku) je stejná alchymie jako její vlastní pěstování

  1. areál Neděliště – porodna a odchovna telat (s několika právě narozenými telátky), stáj a výběh pro suchostojné dojnice
  2. mléčná farma Chlum – ukázka nejmodernější technologie dojení krav

Po návratu všichni zúčastnění využili možnosti neformální diskuze, při které si sdělili své dojmy a poznatky z návštěvy společnosti Zemědělské družstvo Všestary. Při této diskuzi byli účastníci pohoštěni produkty přímo ze společnosti ZD Všestary. Všichni účastníci se shodli, že tento kulatý stůl pro ně byl velmi zajímavý a odnášeli si mnoho nových poznatků a zážitků o fungujícím moderním zemědělství.