Setkání RK Morava ČMA

Vážení přátelé,

jménem Regionálního klubu ČMA Morava Vás zveme na společné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. října 2017 od 17:15 hodin v Domě umění v Opavě, Pekařská 12.

V roli hostitele bude tentokráte JUDr. Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opavy.

Program:

 • 17:15 – 17:30 Sraz ve vstupním prostoru Domu umění
 • 17:30 – 18:30 Přivítání hostů (JUDr. Tomáš Elis)
  – komentovaná prohlídka kostela sv. Václava
  – prohlídka Domu umění
 • 18:30 – 20:00 Diskuse, občerstvení, benchmarking
  V rámci společného setkání shlédnete největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.Anton Petter, Oslavení sv. Václava, olej na plátně, 1844, 825 x 490 cm, Arcibiskupství Olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

  Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.

Potvrzení své účasti proveďte do 30. září 2017 na e-mail: hajna@a-hra.cz nebo telefonicky na číslo 724 968 823.

Těšíme se na setkání. S přátelským pozdravem
Ing. Petr Kazík, RK Morava ČMA
Ph.D. JUDr. Tomáš Elis, tajemník Magistrátu města Opavy

Původní tisková zpráva