Setkání pedagogického klubu

11. dubna 2018 v sídle ČMA na Václavském náměstí proběhlo další ze série setkání klubů ČMA, tentokrát setkání pracovní skupiny Klubu pedagogických manažerů. Pozvání ke společné diskuzi přijali mj. i představitelé společností Behavio, Schola Empirica a DofE, se kterými KPM spolupracuje na volnější bázi.

„Současný český vzdělávací systém není připraven na nástup nových technologických trendů, mohl by způsobit zánik až tří čtvrtin existujících oborů a profesí“, uvedl setkání slovy místopředseda klubu Aleš Dvořák. Proto je nezbytné přizpůsobit se moderní době nejen sledováním trendů jako je automatizace, ale i zapojením alternativních metod, koučovacích principů a leadershipu jako “umění jemného povzbuzení” do vzdělávání.

KPM se v ČR  musí zasadit o zvýšení rozpočtu na školství alespoň o 1–2 % HDP, v současnosti plyne na vzdělávání v ČR odhadem  3,4 %  HDP, u vyspělých zemí hovoříme o 5 % HDP, je připomenut dlouhodobý cíl. Ruku v ruce s tímto požadavkem musí jít i poskytnutí větší finanční samostatnosti a více pravomocí ředitelům škol. Dále je třeba klást větší důraz na jejich manažerské a vůdčí dovednosti. „Ředitelé a zástupci jsou často dobrými manažery, dejme jim proto větší prostor  pro rozhodování a nechme je dělat jejich práci. A ti, kteří dobří nejsou, jsou schopni se to naučit. Třeba s naší pomocí.” Důraz je třeba klást na snížení byrokratické zátěže, vedení škol má mít v popisu práce “tvorbu vhodného prostředí pro vzdělávání a výchovu”, nikoli tlačit tužku po papíře a dvacet procent času uspokojovat byrokratický sytém, říká předseda Jan Řehák.

Zaměřme se tedy na tři cíle:

  1. pokračujme v proškolování odborníků ve školství v manažerských dovednostech, komunikaci a leadershipu
  2. uspořádejme ročně alespoň 2 vzdělávací konference pro vedoucí manažerské pracovníky škol, a odbornou veřejnost
  3. setkávejme se na měsíční bázi v pracovních skupinách, které budou mít za úkol probírat témata vzdělávání na vysoké odborné úrovni a bourat  mýty ve školství

.

O Klubu pedagogických manažerů

Klub poskytuje platformu pro navázání neformálních kontaktů a výměnu zkušeností napříč organizacemi na trhu vzdělání. Zajišťuje základní gramotnost vedoucích pracovníků vzdělávání a odborné veřejnosti v oblastech manažerských dovedností, komunikace a leadershipu. Dále formuje podmínky ke konzultaci stanovisek, k hájení profesních zájmů a reprezentaci profesního managementu vůči zahraničí.

Více info o klubu