Hvězdárna a planetárium Hradec Králové hostila nejvýznamnější manažery Severovýchodních Čech

DSP_0351

Celou fotogalerii naleznete zde. 

 V budově Hvězdárny a planetária Hradec Králové, která byla oceněna „Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2015“, se dne 17. 6. 2016 setkala nejvyšší elita manažerů Severovýchodních Čech.

Setkání oceněných manažerů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje se konalo s hlavním cílem představit manažery tří krajů, oceněné v soutěži MANAŽER ROKU. Setkání organizovala společnost Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a jejím ČMA Regionálním klubem Severovýchodní Čechy. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmanů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

 Setkání se letos konalo již po desáté a těší se zájmu a podpoře z nejvyšších míst všech tří krajů. Pozvání proto přijala celá řada významných hostů. Celé setkání zahájil prezident České manažerské asociace Pavel Kafka spolu s Janem Preclíkem, který zhodnotil práci přítomných manažerů. Za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na setkání vystoupil prezident svazu Jan Weisner.

Zástupce Královéhradeckého kraje Josef Lukášek přivítal oceněné manažery, finalisty a přítomné účastníky. Slovo bylo předáno i Vítu Příkaskému za Liberecký kraj a Romanu Línkovi za kraj Pardubický. Setkání manažerů navštívili mimo zástupců z krajů také senátorka Miluše Horská a Jaroslav Malý.

Česká manažerská asociace byla zastoupena na setkání ředitelem Ivo Gajdošem a ředitelkou projektové kanceláře Manažera roku Ludmilou Koutskou.

Soutěž MANAŽER ROKU si podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat nejen na dobrou práci, kterou odvádějí, ale představit je i jako vzory pro další potenciální následovníky. Letošní ročník byl již třiadvacátý.

Na Setkání oceněných manažerů byli představeni všichni manažeři ze severovýchodních Čech, kteří se stali finalisty v celostátní soutěži Manažer roku. Přítomní hosté si poslechli jejich krátké profesní příběhy a dozvěděli se zajímavé informace o jejich společnostech.

Součástí Setkání oceněných manažerů byla také podnětná diskuze, ve které zúčastnění hovořili na téma spolupráce veřejné správy s podnikatelským sektorem. Důraz se také dával na důležitost odborného vzdělávání v dnešní době.

Předsedkyně ČMA Regionálního klubu Severovýchodní Čechy Marie Jírů účastníkům zdůraznila důležitost setkávání se veřejné správy spolu s manažery a propojení jejich činnosti. Poděkovala všem krajům našeho regionu, bez kterých by se tato již tradiční setkání neuskutečnila. Slovo předala paní Haně Potměšilové, která představila zúčastněným projekt Expertního dobrovolnictví s cílem stát se mentorem nadace a pomoci tak dobré věci v rámci firemní CSR.

Hvězdárna a planetárium obohatila program o astronomickou ukázku pod vedením Miroslava Brože. Pro účastníky to bylo netradiční zpestření a odcházeli s úžasem nad projekcí a budovou, která získala ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2015“.

Příští setkání manažerů, oceněných v soutěži Manažer roku, bude v následujícím roce hostit Pardubický kraj.

Těšíme se společně s Vámi na další akce ČMA, Regionálního klubu Severovýchodní Čechy.

SM-2016-002

HK-reference

LB-reference

Click to Hide Advanced Floating Content