Setkání oceněných manažerů Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje

Ve státním zámku Litomyšl v rámci festivalu Smetanova Litomyšl se dne 27. 6. 2017 setkala nejvyšší elita manažerů Severovýchodních Čech.

Setkání oceněných manažerů Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje se konalo s hlavním cílem představit manažery tří krajů, oceněné v soutěži MANAŽER ROKU. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmanů Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Setkání organizovala společnost Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a jejím ČMA Regionálním klubem Severovýchodní Čechy.

Setkání se letos konalo již po jedenácté a těší se zájmu a podpoře z nejvyšších míst všech tří krajů. Pozvání proto přijala celá řada významných hostů. Celé setkání zahájil ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna, který všechny uvítal a pověděl zajímavosti ohledně festivalu Smetanova Litomyšl. Úvodní slovo poté pronesli také zástupci za vyhlašovatele soutěže Manažer roku. Jako první promluvil prezident České manažerské asociace Pavel Kafka, který zhodnotil práci přítomných manažerů. Za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) na setkání vystoupil vedoucí tajemník KZPS Jan Zikeš. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR pak promluvila generální ředitelka Dagmar Kuchtová.

Celou fotogalerii naleznete ZDE

Členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová přivítala oceněné manažery, finalisty a přítomné účastníky. Slovo bylo předáno i člence Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radce Loučkové Kotasové, a členovi Rady Královéhradeckého kraje zodpovědného za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu Pavlovi Hečkovi. K přítomným manažerům promluvil také senátor Lubomír Franc.

Předsedkyně ČMA Regionálního klubu Severovýchodní Čechy Marie Jírů účastníkům zdůraznila důležitost setkávání se veřejné správy spolu s manažery a propojení jejich činnosti. Poděkovala všem krajům našeho regionu, bez kterých by se tato již tradiční setkání neuskutečnila.

Soutěž MANAŽER ROKU si podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, klade za cíl vyzdvihnout nejlepší z nejlepších, ocenit klíčové osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat nejen na dobrou práci, kterou odvádějí, ale představit je i jako vzory pro další potenciální následovníky. Letošní ročník byl již čtyřiadvacátý.

Na Setkání oceněných manažerů byli představeni přítomní manažeři ze severovýchodních Čech, kteří se stali finalisty v celostátní soutěži Manažer roku. Přítomní hosté si poslechli jejich krátké profesní příběhy a dozvěděli se zajímavé informace o jejich společnostech.

Součástí Setkání oceněných manažerů byla také podnětná diskuze, ve které zúčastnění hovořili na téma spolupráce veřejné správy s podnikatelským sektorem. Důraz se také dával na důležitost odborného vzdělávání v dnešní době.

Díky spolupráci s ředitelem festivalu Smetanova Litomyšl měli účastníci možnost se přihlásit na večerní koncert. Mnozí této možnosti využili, a tak se po ukončení Setkání oceněných manažerů přesunuli do VIP centra pro účastníky koncertu.

V úvodu Setkání oceněných manažerů ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna řekl: „Kdo jednou navštíví Smetanovu Litomyšl, je lapen navždy.“ Po ukončení koncertu se na tomto prohlášení všichni účastníci shodli, koncert byl opravdu velkolepý.

Příští setkání manažerů, oceněných v soutěži Manažer roku, bude v následujícím roce hostit Liberecký kraj.

Těšíme se společně s Vámi na další akce ČMA, Regionálního klubu Severovýchodní Čechy.

 

SM-2017-finální-poslaná

Podat závaznou přihlášku