Setkání manažerů s velvyslancem SR v Praze

sr_v_prazeCelá fotogalerie zde

ČMA zahájila rok 2015 významnou událostí, která se konala dne 22. ledna 2015 přímo na půdě Velvyslanectví SR v Praze! Na 20 manažerů přijalo pozvání pana velvyslance, Petera Weisse, na novoroční číši vína a vzájemně obohacující diskusi o spolupráci mezi našimi krajinami. ČMA zastupoval její prezident, Pavel Kafka. Zúčastnil se také prezident KZPS, Jan Wiesner, a viceprezident SP ČR, Stanislav Kázecký. Jak bylo patrno z celkové atmosféry a témat rozhovorů, jednalo se o velmi přínosné odpolední setkání pro všechny, a proto věříme, že nebylo rozhodně setkáním posledním. Velké díky patří v této souvislosti ambasadorovi ČMA, Peteru Beckovi, který setkání inicioval a zabezpečil.

V průběhu setkání byly formou krátkých videí zástupkyní Slovenské agentury pro cestovní ruch, Janou Dobošovou, prezentovány krásy Slovenska, které si můžete taktéž prohlédnout zde: