Setkání manažerského S-klubu

Setkání proběhne v zasedací síni a.s. SEMPRA, 4. patro, ul. U topíren v Praze-Holešovicích, vždy od 14,00 hodin

Budova je proti benzínové pumpě v Argentinské ulici. Spojení: metro C Vltavská nebo 200 m od stanice tramvají “Holešovická tržnice”.