Setkání manažerského S-klubu

Setkání členů S-klubu, které se konalo 23.5.2017 tradičně v zasedací síni Sempra, proběhlo na téma podnikatelských strategií. Přednášejícím byl pan Doc. PhDr. Karel Preuss, odborník na podnikatelské strategie.

Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc. (64) se narodil v Písku. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1973), dále se věnoval orientální archeologii a od sklonku 70. let v rostoucí míře teorii řízení vědy, otázkám strategií (CSc. 1983) a aplikacím výpočetní techniky, od počátku 90. let pak otázkám strategie obchodu a podnikání, ekonomikou a globálními problémy. Působil v zahraničí. Publikoval 52 odborných studií a článků, většinou v zahraničí. V roce 1990 přešel do oblasti podnikání, absolvoval kurz pro ekonomické poradce organizovaný Asociací pro poradenství a Mezinárodní organizací práce v Ženevě (1991). V posledních letech se zabývá i otázkami strategií v sociální oblasti. 2003 – 2010 prorektor Bankovního institutu vysoké školy pro vědu, výzkum a zahraniční styky, 2011 – 2012 v téže funkci na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Od 1992 byl členem The Institute of Management Consultants v Londýně.

Doc. Preuss přednáší

Ve svém vystoupení seznámil členy klubu s vývojem strategického myšlení ve vztahu k řízení firem ve 20. a 21. století. Objasnil pojem strategie, vč. prohřešků se zneužíváním pojmu strategie. Dále pohovořil o různých pohledech na strategii, které se často liší v pojetí různých národů (např. v USA, Německu, Velké Británii, Rusku, u nás apod.). Na vytváření a používání strategií působí totiž národní tradice, zvyklosti, mentalita lidí. Jako zajímavost uvedl, že naší pojetí strategie jsou nejblíže ve státech Beneluxu a v Dánsku. Vysvětlil své názory na to, kdy je strategie potřebná a kdy se možná podnikatel bez strategie obejde. Nakonec se zmínil o hlavních znacích strategie a o strategickém myšlení.

Přednáška Doc. Preusse vzbudila mezi členy klubu velký zájem – vždyť většina členů jsou bývalí vrcholoví manažeři, kteří se často strategií při své činnosti zabývali – takže v živé diskusi uplatňovali své zkušenosti, své názory a poznámky k tomuto tématu.